Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
Štúdio Twiga

Theater Women Improvisation Gender Action (od roku 2007 po súčasnosť)

T.W.I.G.A. je prvé slovenské divadelné štúdio venujúce sa stvárneniu ženskej a mužskej  skúsenosti z hľadiska rodových a ženských štúdií.
Vyvíja aktivity v rámci alebo mimo dramaturgického plánu BDNR v danom období. Jeho činnosť je financovaná zo získaných grantov. 
 

História:

T.W.I.G.A. je následníčkou projektu www.ruzovyamodrysvet.sk.
Jej činnosť nadväzuje na viaceré úspešné ženské a rodové projekty Divadla na Rázcestí v r. 2000 – 2008 (napr. Šamanky, r. 2000 – 2002, Predavačky príbehov, r. 2003 – 2005, www.ruzovyamodrysvet.sk so združením žien Aspekt, Bratislava, r. 2005 – 2008).
Na práci štúdia sa zúčastňujú: herečky/herci divadla, študentky a absolventky herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici a hostia, hostky. Štúdio pracuje pri divadle pod vedením Ivety Škripkovej.

 

Projekty štúdia cielene riešia:

•  témy ženskej skúsenosti rôzneho veku

• otázky mužsko-ženských rolí v živote človeka,
• rozdelenie úloh žien/mužov v súčasnom svete, stvárnenie daných úloh v umení, 
• dávajú priestor ženám a ženským tvorkyniam, ktoré citlivo vnímajú, alebo vnímali, (nielen) rodovú diskrimináciu v spoločnosti. 
Zámerom Štúdia T.W.I.G.A. je sformovať rodovo citlivý jazyk v divadle a podporovať nezávislý diskurz o ženách a mužoch v umení.

 

Vo svojej divadlenej práci kombinuje viacero metód: autorské divadlo, postupy dokumentárneho divadla, prvky postdramatického divadla, cross-dressing, cross-voicing, cross-acting a gender studies. 

 

Štúdio zrealizovalo viacero inscenácií a projektov, účinkovalo na mnohých festivaloch doma a v Čechách. Prehľad projektov a inscenácií TU.