Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

Včera odišla naša vzácna priateľka, profesorka Katarína Feťková.

Dlhé roky pôsobila na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UMB. A dlhé roky spolupracovala s naším divadlom. 

 

Vďaka nej sa v r. 2000 zrodil, dnes už legendárny a v histórii slovenského divadla prvý vysokoškolský, projekt divadla a univerzity pod názvom Šamanky. V druhej časti projektu nazvanej Inscenované čítanie prezentovala diela piatich amerických autoriek. 

 

Od toho roku sa datuje úzka spolupráca divadla a Katky, divadla a tejto Katedry, ako tiež spolupráca divadla a Univerzity Mateja Bela. Naša vzájomná kooperácia pokračovala pri ďalších projektoch, napr. Predavačky príbehov, www.ruzovyamodrýsvet.sk a pod., a rozšírila sa na ďalšie katedry UMB. 

 

Katka patrila k tým ojedinelým vysokoškolským pedagogičkám, ktoré vzdelávanie umením vnímali ako dôležitý krok pre rast osobnosti študentov a študentiek, ako súčasť edukačného procesu. 

 

Katka, patrila k tej generácii pedagógov a pedagogičiek, ktorí a ktoré umenie a kultúry chápu ako súčasť humanitného vzdelania. Patrila k ľuďom, ktorí neustále a tvorivo uvažovali o zmysle života, divadla a vzdelávania, o hierarchii hodnôt v súčasnom svete. Do divadla pritiahla veľa svojich študentov a študentiek. Vďaka nej vôbec prvýkrát dospelí ľudia vstúpili do divadla. Preložila do angličtiny hru J. Meinholma Neplač, Anna! Pravidelne spolupracovala s festivalom Bábkarská Bystrica. Svoje literárne bádanie zasvätila dielu Toni Morrison, o ktorej napísala oceňovanú monografiu Ne/lásky matiek a dcér.  Posledným jej knižným dielom bola monografia Hlasy spoza mechice, o židovských autorkách.

 

Katka, nás doviedla k americkej literatúre, k vzácnym dielam neznámych autoriek, k objavom feministickej literatúry. Doviedla nás do sveta žien. K hľadaniu ženskej identity.

Katka nás všetkých, svojou náročnosťou na seba samu, na svoju prácu, inšpirovala k neschematickému vnímaniu sveta a života. 

 

Česť jej pamiatke.

Z lásky a s láskou Iveta Škripková, členovia a členky BDNR