Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

Dramaturgický plán

 

Hoci divadelný rok obvykle bilancujeme spolu s koncom sezóny, môžeme sa na konci r. 2018 obzrieť za "predsavzatiami", ktoré sme formulovali v januári. Pôjde o bilanciu, ktorá sa týka dvoch sezón.
Naším cieľom bolo do konca roka uviesť 4 nové tituly. Tento cieľ sme naplnili v oblasti repertoáru pre deti aj repertoáru pre dospelých v pomere 1:3.

Prvá polovica ročného dramaturgického plánu reflektovala sezónu (Na)Ladenie. V zmysle ideovej línie (Na)Ladenia vzniklo nové dielko pre batoľatá a rodičov Hmatuláci (premiéra 3. a 4. marec, réžia: Maťa Grifelová). Ide o 5. počin nášho divadla v rámci tvorby pre najmladšiu vekovú kategóriu.

 

Sezónu (Na)Ladení sme zavŕšili titulom pre dospelých Monológy na doma (premiéra 4. máj, réžia: Monika Tatarková). Titul sa realizoval v priestore divadelného Teátria ako príspevok k obnoveniu značne obohraného repertoáru, ktorý pre dospelých uvádzame v tomto komornom priestore. Monologická hra nemeckej dramaturgičky a režisérky Ingrid Lausund (v origináli Bin nebenan) bola pre potreby slovenského profesionálneho divadla preložená po prvýkrát (preklad Zuzana Guldanová, katedra germanistiky UK, Bratislava). Hra sa realizovala po prvýkrát na Slovensku.

 

Od septembra 2018 tvorbu realizijeme pod hlavičkou ideovej línie sezóny V znamení snov. Zamerali sme ju na raflexiu "osmičkových" výročií, 100 rokov česko-slovenskej štátnosti, prepojení a mostov medzi minulosťou a realitou dnešných dní.

 

Prvým paradivadelným počinom sezóny bolo uskutočnenie 21. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018 (5. - 9. október). Ročník sme venovali česko-slovenským farbám, čo sa odrazilo na zvýšenej účasti českých divadelných skupín v programe festivalu. Zároveň prípravou a realizáciou festivalového žurnálu Festník, na ktorom pracoval česko-slovenský redakčný tím. V neposlednom rade festival pokrstil knižku Bábky na česko-slovenskej medzi, ktorá odráža 100 rokov česko-slovenských vzťahov v oblasti bábkovej tvorby.

Festivalu sa zúčastnilo 3400 divákov a diváčok.

 

Len pár dní po skončení festivalu sa uskutočnila prvá premiéra v aktuálnej sezóne. Titul Motýľ na anténe (premiéra 26. október) režijne pripravila hosťujúca režisérka Soňa Ferancová, ktorá prišla z Bratislavy do BB po prvýkrát. Inscenácia sa pripravovala paralelne s festivalom, od 21. augusta, s prestávkou počas hlavného festivalového programu. Uvedením menej známej jednoaktovky Václava Havla sme sa prihlásili k oslave 100. výročia založenia Československa, pod hlavičkou "Spoločné storočie."

Aj preklad českého textu do slovenského jazyka bol realizovaný historicky po prvýkrát. Neľahkej úlohy sa zhostila česko-slovenská režisérka a herečka Michaela Homolová. Titul sme uviedli v slovenskej premiére.

 

Posledným počinom v roku 2018 sa stalo uvedenie hry rumunskej dramatičky Aliny Nelegy Amália dýcha zhlboka (premiéra 15. december, réžia: Marián Pecko). Hra a inscenácia pokračujú v napĺňaní predsavzatí aktuálnej sezóny, hľadaní a reflexii historickej pamäte, spojení medzi udalosťami minulosti a realitou súčasnosti. Inscenácia mala byť pôvodne realizovaná v divadelnom Teátriu, ako nový príspevok k reperoáru tohto priestoru. S ideovými zámermi inscenácie nakoniec viac korešpondovali dispozície tzv. black boxu a premiéra sa uskutočnila v divadelnej sále. Hoci nešlo o slovenskú premiéru, inscenácia bola uvedená po prvýkrát na doskách slovenského profesionálneho divadla. Preklad rumunského textu pri tejto príležitosti pripravila doc. Jana Páleníková z katedry romanistiky UK v Bratislave.

 

Inscenácie Hmatuláci, Motýľ na anténe, Amália dýcha zhlboka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Inscenácie Motýľ na anténe a Amália dýcha zhlboka vznikli s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Treba poznamenať, že mechanizmus hrávania a počty uvedených predstavení v rámci roka podliehajú do značnej miery merateľným ukazovateľom, ktoré sú divadlám v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC dané zriaďovateľom. Naplnenie limitov merateľných ukazovateľov vyhodnocujeme vo februári nasledujúceho roka. O bilancii budeme informovať. 

 

 

Odborné a divácke ohlasy na tvorbu r. 2018:

 

HMATULÁCI

"Ďakujeme krásne za výpravu do snovej krajiny. Nádherné, zážitkové, vizuálne predstavenie. Ďakujeme BDNR!"
"Perfektné, plné nápadov a podnetov. Ďakujeme."
"Je možné, aby predstavenie sledovalo so zatajeným dychom 21 mesačné dieťa a jeho obaja rodičia? Áno, je! Ďakujeme za krásny zážitok."

 

Recenzia na premiéru inscenácie: Dagmar Škařupová, publikované na www.kultura.pravda.sk.

Reflexia M. Sladkowského z medzinárodného festivalu Setkání/Stretnutie v Zlíne.

 

 

MONOLÓGY NA DOMA
"Kedy ste boli naposledy na divadelnom predstavení a ani chvíľku ste sa nenudili, čas vám neuveriteľne rýchlo uletel, prežili ste úžasné emócie a keď to skončilo, mali ste chuť kričať "Čožéé? Veď ja sa ešte chcem pozerať!" Tak my sme boli na takomto predstavení minulý piatok. Monológy sú skvelé, veľká gratulácia celému realizačnému tímu!"

"Chcem Vám zablahoželať a poďakovať sa za predstavenie Monológy na doma. Oslovil ma výber tém aj spracovanie. Bolo to silné. Pre mňa boli všetky tri časti skvelé, herečky a herec ma presvedčili, na konci pri Evke Dočolomanskej som sa síce stále smiala (Evka to úžasne stvárnila), ale o to silnejší bol pocit tragickosti v tom všetkom, umocnený záverečným výstupom. Ďakujem Vám ešte raz za vynikajúci zážitok. Predstavenie budem určite odporúčať."

 

Recenzia na inscenáciu: Dagmar Škařupová, kultura.pravda.sk.

 

 

BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR 2018

Reflexia na festival: Časopis KOD, december číslo 10/2018, Barbora Zamišková.

Viac o podujatí na webe festivalu: www.bdnr.sk/bab

alebo v októbrovom čísle Zvestí TU.

 

 

MOTÝĽ NA ANTÉNE
"Veľmi inšpirujúce a hlavne oživenie celého repertoáru. Sme radi, že sme tu mohli byť :) Oplatí sa vidieť!"

 

Článok pri príležitosti premiéry: Kultúrny život, príloha SME, Róbert Kotian, str. 13.

Reflexia na inscenáciu: Dagmar Škařupová, MY Banskobystrické noviny.

 

 

AMÁLIA DÝCHA ZHLBOKA

Reflexia na premiéru inscenácie: Dagmar Škařupová. www.kultura.pravda.sk.

 

 

Granty

 

FPU

Aj v r. 2018 vyhlásil Fond sa podporu umenia niekoľko výziev pre divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. BDNR sa uchádzalo o podporu projektov v dvoch z nich. Výzve na umeleckú tvorbu, do ktorej sme prihlásili projekty Motýľ na anténe a Amália dýcha zhlboka (obidve s úspechom).
Do výzvy na medzinárodnú prezentáciu a mobilitu sme prihlásili dva projekty 1. pozorovateľskú účasť členiek BDNR na Medzinárodnom Shakespearovskom festivale v Gdańsku (PL) 2. účasť zástupcov BDNR na rodovo orientovanom festivale Gender Bender v Bologni a Medzinárodnom festivale divadla pre deti a teenage Segni new generation v Mantove (IT). Obidva projekty Fond na podporu umenia podporil a pozorovateľské pobyty sme zrealizovali podľa plánu.

 

 

MS

Ministerstvo spravodlivosti pred niekoľkými rokmi prebralo agendu Úradu vlády a zverejňuje výzvu v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Bábkové divadlo na Rázcestí sa začiatkom r. 2018 uchádzalo o podporu projektu Demokratická živá knižnica pre školy, ako súčasť projektu Školy za demokraciu partnerskej inštitúcie Centra komunitného organizovania.

Hlavnou ideou projektu bola realizácia a uvádzanie scénických čítaní, ktoré sa venujú rôznym ľudsko-právnym témam na základných a stredných školách v Banskobystrickom kraji. Projekt bol Ministerstvom spravodlivosti prijatý a podporený v plnej výške. Do konca r. 2018 sa nám podarilo zrealizovať dve scénické čítania:

  1. PAPUŠA. Čítanie z knihy poľskej reportérky Angeliky Kuzńiak, ktorá vyšla v r. 2016 vo vydaveteľstve Absynt. Kniha sa venuje osudu rómskej poetky Bronislawy Wajs – Papuše.

  2. DVE DVAJA. Čítanie a výtvarná inštalácia na témy práv LGBT komunity. S využitím rovnomennej príručky publikovanej Inštitútom ľudských práv v. r. 2013.

Od 19. októbra sme uviedli 7 čítaní z knihy Papuša na 6 školách v Banskej Bystrici, Zvolene a na Starých Horách.

Prvé uvedenie performancie Dve dvaja je na pláne v januári 2019.

 

Výzva MS na predkladanie projektov v oblasti antidiskriminácie a intolerancie na r. 2019 bola zverejnená v novembri 2018. Naše divadlo sa do výzvy zapojilo projektom Divadlom k diskusii.

Projektom žiadame o finančnú podporu uvádzania už zrealizovaných inscenovaných čítaní na školách v BBSK. Po jednotlivých predstaveniach nasleduje diskusia so študentami/študentkami. 

Súčasťou posudzovania výzvy je aj osobná prezentácie projektu pred odbornou komisiou. Výsledky výzvy by mali byť známe v prvej tretine r. 2019.

 

MV

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity zverejnilo v októbri 2018 výzvu na predkladanie projektov, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie životných podmienok rómskej menšiny na Slovensku.

Bábkové divadlo na Rázcestí sa k otázkam spolunažívania majority a minority priblížilo v rámci festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018, kedy sme počas letných mesiacov organizovali série workshopov a dielní v 3 Rómskych Komunitných centrách v BBSK. Koordinátorom našich spoluprác bol Marián Balog z Úradu splnomocnenca vlády. V nadviazaných kontaktoch a spoluprácach máme ambíciu pokračovať aj v nasledujúcom roku, prostredníctvom projektu Divadlo pre rómske deti – Romčatá do divadla!
Výsledky výzvy by mali byť známe v januári 2019.

 

MESTO BB

Aj tento rok sme sa uchádzali o pridelenie finančnej podpory z rozpočtu Mesta Banská Bystrica. Projektom Jarné prázdniny v divadle žiadame o pridelenie dotácie na organizáciu divadelného programu v rozmedzí školských jarných prázdnin. BDNR počas uvedených voľných dní uvádza program pre deti kontinuálne niekoľko rokov. Po pridelení financií by sme radi pozvali zaujímavého hosťa z Českej republiky, ako príspevok do česko-slovenskej sezóny a oživenie divadelnej ponuky.

Výsledky dotačnej schémy sú väčšinou známe v prvom mesiaci nasledujúceho roka. 

(mt)

 

 
Na r. 2018 sme nemali nijaké veľké plány ohľadom revitalizácie majetku BBSK v správe BDNR, keďže ešte koncom roka 2017 sa po voľbách konštituovali predstavy nového vedenia BBSK ohľadom riadenia a správy BBSK. Tento proces prebieha doteraz, ale napriek tomu sa podarilo vyriešiť niektoré prevádzkové problémy divadla.
 
Jedným z dlhotrvajúcich problémov bola zastaralá kanalizácia, ktorá pravidelne ohrozovala svojimi splaškami naše i susedné územie. Vďaka schváleniu finančných prostriedkov parlamentom BBSK vo výške 40. 000 eur, sme od konca októbra do polovice decembra vykonali úpravy kanalizácie v spolupráci s firmou Ekokanal. 
 
Druhou väčšou investíciou bola rekonštrukcia klimatizácie v sále a v Teatriu BDNR v spolupráci s firmou Profiklima vo výške 15. 000 eur. Obidve tieto sanácie boli v plánoch divadla dlhé roky a sme radi, že môžeme konštatovať, že práve tento rok sa úspešne zavŕšili.
 
Rovnako dlhšie obdobie sme mali v plánoch požiadavku na pridelenie kapitálových prostriedkov na väčšie 7 miestne osobné vozidlo, ktoré je potrebné kvôli zájazdovému programu divadla. Nečakaným pridelením kapitálových prostriedkov v tomto roku sme dané vozidlo zakúpili v septembri 2018 a poslúžilo nám výrazne pri organizovaní festivalu v jeho línii TOUR.
 
Pre r. 2019 je v programe revitalizácie majetku BBSK v našej správe viacero akcií, ráta sa s oživením svetelného parku, výmeny okien a dverí na divadle a tiež so štúdiou dostavby BDNR.
Myšlienku na doriešenie priestoru BDNR po viac ako dvadsaťročnej pauze, kedy sa zrodili prvé plány na dostavbu BDNR, sme oprášili v minulom roku. V r. 2018 sme uskutočnili viaceré jednania na KPÚ v Banskej Bystrici v spolupráci s BBSK.
V r. 2019 by sme mali pripraviť štúdiu dostavby, ktorá bude vychádzať zo súčasných podmienok a možností. Podmienky a zákony týkajúce sa stavieb v pamiatkových zónach sa značne zmenili od čias, kedy sa riešila existenčná situácia divadla po reštitúcii majetku na Kollárovej ulici.
 
Ďakujeme za pridelené finančné prostriedky a držme si palce v r. 2019, aby sme zrealizovali všetky plány.
(is)