Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

Projekt Vzdelávanie divadlom prebiehal od 1. septembra 2010 do 30. apríla 2014 na vybraných katedrách a pracoviskách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Bol zameraný na inováciu foriem a metód kurzov teoreticko-dejinnej a praktickej výučby a na tvorbu pedagogicko-didaktických materiálov a pomôcok doterajšieho modelu vzdelávania divadlom (vrátane osobnostného rozvoja prostriedkami divadla), divadelnej tvorby a vyučovania na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Projekt bol koncipovaný tak, aby bolo možné kreatívne divadelné postupy využiť aj interdisciplinárne.
Súčasťou procesu inovácie metód a postupov na jednotlivých predmetoch bola participácia absolventov, bývalých doktorantov a súčasných pedagógov VŠMU v Bratislave, bývalých doktorantov DAMU v Prahe či aktívnych divadelných tvorcov atď., čím dochádzalo k prelínaniu divadelných postupov s interdisciplinárnymi postupmi a myslením estetiky, kulturológie a ostatných odborov. 
Jednotlivé aktivity sa realizovali priebežne počas celého školského roka počas vyše troch rokov trvania projektu.
Výsledkom projektu sú:
Cykly workshopov s názvom Historické divadelné poetiky, Súčasné divadelné poetiky a Workshopy aplikácie divadelných postupov.
Rôzne vzdelávacie inovatívne formy práce so študentami priamo na hodinách a seminároch, medzi ktoré patrilo aj naštudovanie školskej muzikélovej inscenácie Ples upírov či exkurzie do profesionálnych divadiel na Slovensku.
Vznik archívov divadelných hier a inscenácií.
Veľký rad publikácií na tému dejín a teórie historických a súčasných poetík, väčšinou monografického a metodického charakteru.
Jednotlivé aktivity a študijné a pracovné materiály pre študentov k workshopom boli priebežne zverejňované na webovej adrese projektu: http://www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk.
(Zostavené z materiálu O projekte Vzdelávanie divadlom, autorka: Dagmar Inštitorisová)