Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

Festival of Wonder vznikol v roku 1998, prezentuje bábkodivadelnú tvorbu pre deti a dospelých, s akcentom na objektové a vizuálne divadlo. V roku 2017 bol (rovnako ako náš Festival Bábkarská Bystrica TOUR) zaradený Európskou Festivalovou Asociáciou na zoznam Laureátov EFFE Label.

 

Silkeborg je relatívne malé mesto, s približne 40 tis. obyvateľmi/kami. Je naozaj pozoruhodné, že v takto dimenzovanom meste(čku) vznikol festival, ktorý počas troch dní uvedie okolo 100 performancií. Predstavenia sa odohrávajú v mnohých priestoroch v rôznych častiach mesta. Vo výsostne divadelných priestoroch performatívneho charakteru – krásny objekt Jysk Music Theatre s viacerými sálami (zaujímavosťou je, že komplex vznikol v objekte starej Papierne), alebo menší Medborgerhuset so štyrmi sálami. Rovnako v priestoroch prispôsobených pre divadlo – v silkeborgskom múzeu, alebo v areáloch rôznych škôl.

 

Počas troch dní sme mali možnosť vidieť dvadsať produkcií, z toho 12 pre detské publikum (v spektre od 1 roka až po teenage) a 8 pre mladých ľudí a dospelých. V uvedenej vzorke sa predstavili dánske, holandské, francúzske a nórske divadlá a skupiny. V tomto kontexte extravagantným prídavkom bola inscenácia pre dospelých českého Divadla bratří Formanů a ich show Deadtown. Predstavenie sa konalo v samostatnom priestore mobilného stanu „Boude“ Bratov Formanovcov.

 

Za najzásadnejšie považujeme inšpirácie, ktoré sme načerpali v oblasti výtvarných aspektov bábkodivadelnej tvorby. Zaujala nás technická dôkladnosť a vizuálna prepracovanosť výtvarných objektov a bábok.
Zaznamenali sme veľmi silný trend využitia nových médií a audiovizuálnych technológií, ktoré sa objavili bezmála v každej performancii a predstavení.

V rámci tejto tendencie nás očarila najmä tvorba holandského Divadla Lichtbende a ich vizuálna performancia pre deti Tutu, ktorá využívala špeciálne upravené svetelné zdroje zo 17. storočia. Priamo pred očami divákov/čiek vznikali veľmi rôznorodé vizuálne efekty a triky. Tento zážitok umocňovala živá hudba a spev.

Za zaujímavé a zrelé predstavenie, ktoré vekovou adresnosťou spadá do kategórie tzv. batolárií, považujeme Home dánskeho divadla Madam Bach. Inscenácia vznikla spojením minipríbehov o domove. Na základe odlišností v predstavách o ideálnom dome ako obytnom priestore, zároveň ako akcent spoločnej túžby po domovine a bezpečí. Okrem témy nás zaujala prepracovaná scéna po vizuálnej a technologickej stránke, hra s detailom a minuciózna práca herca a herečky. Sympatický prístup k hereckej interpretácii na pomedzí hrania/nehrania vytvoril príjemné neformálne stretnutie na vysokej umeleckej úrovni. (Predstavenie Home nás zaujalo už na festivale Visioni di futuro, Visioni di teatro v talianskej Bologni, ktorého sme sa zúčastnili na prelome februára a marca 2017). Dokonalú bábkovú show pre dospelých The House, podľa ohlasov z tlače "klenot" bábkoveho umenia, sme videli v podaní Divadla Sofie Krog. Obdivovali sme prepracovaný výtvarný a hudobný plán inscenácie, dokonalú animáciu groteskných bábok a detektívny príbeh postavený na presne načasovaných gagoch. The House bol "klenotom" v línii inscenácií pre mladých ľudí a dopelých.


Výber festivalových produkcií potvrdil tendencie bábkového divadla v oblasti miešania rozmanitých vyjadrovacích prostriedkov a vzájomného prestupovania umeleckých druhov. Z tohto pohľadu môžeme spomenúť: tanec (Duda Paiva: Bastard), živé hudobné nástroje (Teatergruppen Batida: Little T and the forbidden Teddy Bears), projekciu ako ústredný prvok predstavenia (Theatre Mediane: Horizonts), operu/muzikál (Sew Flunk Fury Wit: Dust) a i.

 

Deti (a ich dospelí) mali možnosť navštíviť výtvarný workshop a vytvoriť si vlastnú bábku, využitím rôznorodých výtvarných techník, pod vedením profesionálnych lektorov/iek. Dielne prebiehali počas celého trvania festivalu a bol o ne veľký záujem. Vlastnoručne vyrobené bábky sa následne zúčastňovali predstavení spolu so svojimi majiteľmi/kami.


Kontinuálne s hlavným programom festivalu prebiehala výstava českej oftalmologičky a výtvarníčky Slanislavy Stuchlej. Bábky a objekty Malého Obludária Slanislavy Stuchlej inšpirovalo rovnomenné predstavenie Divadla Bratří Formanů.


Môžeme skonštatovať, že pozorovateľský pobyt na Festivale of Wonder bol pre nás prínosný z niekoľkých dôvodov: Mali sme možnosť porovnať tvorivý prístup k bábkodivadelnej tvorbe pre deti a dospelých na Slovensku/v strednej Európe a v Škandinávii. Absolvovali sme pracovné stretnutia s profesionálmi/kami pracujúcimi v tejto oblasti. Dostali sme zaujímavé odporúčania a tipy na ďalšie predstavenia vystupujúcich skupín, ako aj performancie z príbuzných oblastí (napr. oblasť nového cirkusu pre detského diváka). Zaujímavé pre nás bolo aj hľadisko organizácie tohto festivalu. Môžeme skonštatovať, že základné tendencie vo festivalovej prevádzke, sa značne odlišujú od našich skúseností s festivalovou organizáciou na Slovensku a v strednej Európe. Zaujal nás princíp „help yourself/urob si sám“, ktorý sme si všimli v rámci festivalového i civilného života v Dánsku. Sympatická pre nás bola dôvera, ktorú organizátori preukazovali divákom/čkam v bežných maličkostiach: otvorený prístup k občerstveniu, šatňa bez obslužného personálu a pod.

 

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za umožnenie severského divadelného poznávania.
Táto cesta prispeje k profilovaniu programu Bábkarskej Bystrice TOUR 2018.

 

 

Monika Tatarková