Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
PREČO NIE SOM ANJEL

Uvedený archív inscenácií a projektov nie je úplný. 
Obsahuje len vybrané tituly a projekty, ktoré svojím významom presiahli regionálny a miestny význam. Získali ocenenie a vzbudili záujem verejnosti.
Boli ojedinelé ako titul, svojím inscenovaním alebo ako projekt spolupráce medzi divadlom a rôznymi partnermi, ktorý doteraz nerealizovalo žiadne slovenské divadlo... viac informácií >>

 

 
 

Inscenovaná koláž z dvoch kníh švajčiarskej autorky A. Veteranyi Prečo sa dieťa varí v kaši a Polica posledných vydýchnutí predstavuje jednu z línií tvorby BDNR venujúcu sa svetu kníh - L*S*D Literatúra/Slovo/Divadlo. Predstavenie vychádza z bohatej obraznosti prozaičky, ktorá sa nemilosrdne dotýka mnohých tabuizovaných tém našej kultúry. Výrazové prostriedky, pre ktoré sa rozhodla Iveta Škripková, nevšednú atmosféru (sur)realisticky ladených poetických pasáží Aglaje Veteranyi nielen zrkadlia, ale rozvíjajú ďalej.Projekt scénických čítaní funguje od roku 2004 a zaoberá sa novinkami z vydavateľstva K. K. Bagalu LCA, ktoré prináša pôvodné tituly mužských autorov, a súčasne dielami vychádzajúcimi vo vydavateľstve Aspekt, v prvom a jedinom feministickom vydavateľstve na Slovensku. Feministický a publikačný projekt Aspekt v súčasnosti spolupracuje s divadlom aj na projekte ruzovyamodrysvet.sk, ktorý odhaľuje rodové stereotypy v našom živote. Projekt scénického čítania, ako aj témy rodových stereotypov, sú novinkami v slovenských divadlách.

Predstavenie uvádzame v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk (Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako základ budúcej desegregácie povolaní), realizovaného vďaka podpore Iniciatívy Spoločenstva Equal z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 

Autorka predlôh: Aglaja Veteranyi
Preklad: Jana Cviková
Hudobná spolupráca: Juraj Haško a. h.
Výprava: fundus divadla
Réžia: Iveta Škripková
Účinkujú: Marianna Mackurová, Mária Šamajová, Alena Sušilová, Stanislava Pázmanyová a. h./Mária Danadová

 

Premiéra: 10. 5. 2006