Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

V ZNAMENÍ SNOV
Divadelná sezóna 2018/2019

 

Rok 2018 je výročím vzniku Československej republiky. „Osmičky“ sa výrazne odrazili pri príprave divadelnej sezóny. Odkaz tohto výročia, ktoré je kľúčovým pre naše národy, si pripomenieme umelecky a zafarbením sezóny do česko-slovenských vzťahov.

 

Prvým krokom s týmto zámerom bol medzinárodný festival Bábkarská Bystrica TOUR 2018, na ktorý sme pozvali päť českých súborov na hosťovanie: Divadlo Loutek Ostrava, Cirk
La Putyka Praha, V. Marčík, Drahotěšice, Waxwing company Praha, Continuo Malovice.
Divadelný Festník festivalu vychádzal v česko-slovenskej redakcii, členkami redakčnej rady boli študentky DAMU Praha a VŠMU Bratislava (Katedry divadelných štúdií) pod vedením redaktorky A. Vondrákovej z časopisu Loutkář.

 

V spolupráci s Divadelným ústavom BDNR a festival pripravili publikáciu Bábky na česko-slovenskej medzi (1918-2018). Knižka sa venuje témam česko-slovenskej spolupráce v oblasti bábkového divadla, tvorcom a tvorkyniam, výnimočným inscenáciám, analyzuje minulosť, súčasnosť bábkového česko-slovenského divadla.

 

V línií formovania česko-slovenských vzťahov pokračujeme počas celej sezóny. Oslovili sme na hosťovanie slovenských kolegov, ktorí skončili umelecké vzdelávanie v Česku a začínajú pôsobiť v profesionálnych divadlách.

 

Okrem tvorby nových inscenácií pre deti a pre dospelých, pripravujeme rôznorodé paradivadelné projekty, v ktorých by sme radi/rady pokračovali v otváraní zaujímavých súčasných tém a pozývali osobnosti občianskeho i politického života na diskusiu.

 

 

  • PRIPRAVUJEME PRE DOSPELÝCH

 

 


 

  • PRIPRAVUJEME PRE DETI

 

František Hrubín: Ako sa chytá radosť (pracovný názov)
Pre deti od 4 rokov.
Plánovaná premiéra 21. apríl 2019

 

V snovej sezóne pripravujeme rozprávku z českej proveniencie, ako spomienku na dobu vzájomnej česko-slovenskej tvorivej inšpirácie. 

Pre deti od 4 rokov uvádzame rozprávky a poéziu Františka Hrubína, popredného predstaviteľa českej literatúry pre deti, v prepojení s krásnymi prekladmi Milana Rúfusa, ako zavŕšenie česko-slovenskej divadelnej sezóny. 

 

Tvorivý tím:

Dramatizácia: Jakub Molnár, Miroslav Lukačovič, Hudba: Juraj Haško , Scénografia, bábky, kostýmy: Marian Lacko

Réžia: Miroslav Lukačovič

 

Po prvýkrát v BDNR privítame čerstvého absolventa réžie z JAMU Brno, režiséra – Miroslava Lukačoviča so svojím česko-slovenským tímom.

Miroslav Lukačovič pochádza z Revúcej, študoval na prvom literárnom gymnáziu v RA a neskôr bakalársky stupeň v odbore divadelnej réžie a dramaturgie na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Magisterský stupeň divadelnej réžie absolvoval na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V súčasnosti pôsobí ako asistent réžie v HaDivadle v Brne. V r. 2017 režíroval monodrámu Jeden – na motívy knihy Jeden z nás - o Breivikovi a Nórsku vydavateľstva Absynt. Monodráma účinkovala na viacerých slovenských divadelných a multižánrových festivaloch.


 

Margery Williams: Zamatový zajačik

Mobilné predstavenie pre deti od 4 rokov.
Plánovaná premiéra 1. jún 2019

 

Pri príležitosti životného jubilea Márie Šamajovej. Vďaka cyklu Zahrajte sa s rozprávkami, v ktorých účinkovala (r. 2004-2010, sólo hry s tvorivými dielňami) BDNR uviedlo do života dnes veľmi úspešné a divácky žiadané, mobilné predstavenia pre deti.

Titul patrí ku klenotom americkej literatúry pre deti. S veľkým úspechom sa uvádza v bábkových i činoherných divadlách pre deti v USA a v iných krajinách. Bol veľakrát zdramatizovaný, sfilmovaný. Na Slovensku bude uvedený po prvýkrát.

 

Réžia: Iva Š. Výprava: Hana Kollárová, hudba: výber, Juraj Haško.


 

V aktivite pokračujú aj celoročné tvorivé ateliéry DramaKlub (lektorka Mária Šamajová) a Tvorivé písanie (lektorka Iveta Škripková), ktoré fungujú pri BDNR. Ateliéry združujú deti a mladých ľudí (10 - 18 rokov), ktorých zaujíma divadlo, hranie, či dramatické písanie. Viac o práci ateliérov nájdete na našom webe TU.

Zápis do klubov na sezónu 18/19 prebehne v priebehu októbra 2018. 


 

  • PRIPRAVUJEME PARADIVADELNÉ AKTIVITY (do konca roku 2018)

 

Projekt Demokratická živá knižnica pre školy

(hl. organizátor Centrum komunitného organizovania v BB)

 

CKO počas minulého roka nadviazalo spoluprácu so strednými školami, kde prezentuje rôzne formy a obsahy týkajúce sa demokratického a kritického myslenia.

Do programu sa zapájame dvomi scénickými čítaniami, ktoré sme pripravili v r. 2016:

V. Woolf: Tri guiney, M. Tikkanen: Príbeh lásky storočia.

Obidve čítania sú zamerané na prevenciu proti násiliu páchanému na ženách, poukazujú na zhubnosť totality, vojny a fašizmu. Viac o inscenáciách TU. Po uvedení scénického čítania nasleduje diskusia so študentami/študentkami.

 

V divadelnej sezóne 18/19 pripravujeme inscenované čítania venujúce sa rôznym otázkam ľudskej identity:
 

Inštitút ľudských práv: DVE / DVAJA, dotýkajúce sa normatívu heterosexuality v spoločnosti.

Tvorivý tím pod režijným vedením Ivy Š.

Účinkuje: Viktória Jehlárová a.h.
Realizácia: do konca roku 2018.

Prvé uvedenie v januári 2019 na SŠ v Banskej Bystrici. 

Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

 

Noc divadiel 2018, 17. 11. 2018.

Noc divadiel 2018 je venovaná 100. výročiu vzniku Československa a spolupráci českých a slovenských divadiel. V garancii Divadelného ústavu v Bratislave.

 

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, 25. 11. - 10. 12. 2018.

Protestná pískačka.

 

Spolupráca s rómskymi komunitnými centrami

V rámci festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018 sme nadviazali spoluprácu s tromi komunitnými centrami v BBSK – KC Romano Jilo Zvolen, KC Stará Kremnička, KC KARI. V kooperácii s Marošom Balogom (Úrad splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu), pripravujeme projekt na udržanie spolupráce s RKC počas celej sezóny. O projekte a aktivitách budeme informovať.

 

 

(is, mt 10.9.2018) 


 

V RÁMCI SEZÓNY SME UŽ ZREALIZOVALI:

 

BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR 2018

Medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých v Banskej Bystrici a v okolí

5. - 9. október 2018

Viac o festivale na festivalovom webe TU.

 

Angelika Kuźniak

PAPUŠA

mobilné scénické čítanie pre študentov a študentky

v rámci projektu Demokratická živá knižnica pre školy

Prvé uvedenie: 19. 10. 2018

 

Václav Havel

MOTÝĽ NA ANTÉNE

pre dospelých

Réžia: Soňa Ferancová

Premiéra: 26. 10. 2018

Viac o inscenácii TU.

 

Alina Nelega

AMÁLIA DÝCHA ZHLBOKA

pre dospelých 

Réžia: Marián Pecko

Premiéra: 15. 12. 2018

Viac o inscenácii: TU. 


 

 

Zmena programu vyhradená.