Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

V ZNAMENÍ SNOV
Divadelná sezóna 2018/2019

 

Rok 2018 je výročím vzniku Československej republiky. „Osmičky“ sa výrazne odrazili pri príprave divadelnej sezóny. Odkaz tohto výročia, ktoré je kľúčovým pre naše národy, si pripomenieme umelecky a zafarbením sezóny do česko-slovenských vzťahov.

 

Prvým krokom s týmto zámerom bol medzinárodný festival Bábkarská Bystrica TOUR 2018, na ktorý sme pozvali päť českých súborov na hosťovanie: Divadlo Loutek Ostrava, Cirk
La Putyka Praha, V. Marčík, Drahotěšice, Waxwing company Praha, Continuo Malovice.
Divadelný Festník festivalu vychádzal v česko-slovenskej redakcii, členkami redakčnej rady boli študentky DAMU Praha a VŠMU Bratislava (Katedry divadelných štúdií) pod vedením redaktorky A. Vondrákovej z časopisu Loutkář.

 

V spolupráci s Divadelným ústavom BDNR a festival pripravili publikáciu Bábky na česko-slovenskej medzi (1918-2018). Knižka sa venuje témam česko-slovenskej spolupráce v oblasti bábkového divadla, tvorcom a tvorkyniam, výnimočným inscenáciám, analyzuje minulosť, súčasnosť bábkového česko-slovenského divadla.

 

V línií formovania česko-slovenských vzťahov pokračujeme počas celej sezóny. Oslovili sme na hosťovanie slovenských kolegov, ktorí skončili umelecké vzdelávanie v Česku a začínajú pôsobiť v profesionálnych divadlách.

 

Okrem tvorby nových inscenácií pre deti a pre dospelých, pripravujeme rôznorodé paradivadelné projekty, v ktorých by sme radi/rady pokračovali v otváraní zaujímavých súčasných tém a pozývali osobnosti občianskeho i politického života na diskusiu.

 

 

  • PRIPRAVUJEME PRE DOSPELÝCH 

V sezóne sme už zrealizovali:

V. Havel: Motýľ na anténe, réžia: Soňa Ferancová a.h., realizované s podporou Fondom na podporu umenia, realizované s finančnou podporou BBSK

A. Nelega: Amália dýcha zhlboka, réžia: Marián Pecko, realizované s podporou Fondom na podporu umenia, realizované s finančnou podporou BBSK

 


 

  • PRIPRAVUJEME PRE DETI

 

 

(zrealizované aktivity nájdete v dolnej časti stránky)


 

 

V aktivite pokračujú aj celoročné tvorivé ateliéry DramaKlub (lektorka Mária Šamajová) a Tvorivé písanie (lektorka Iveta Škripková), ktoré fungujú pri BDNR. Ateliéry združujú deti a mladých ľudí (10 - 18 rokov), ktorých zaujíma divadlo, hranie, či dramatické písanie. Viac o práci ateliérov nájdete na našom webe TU.

 


 

  • PRIPRAVUJEME PARADIVADELNÉ AKTIVITY

 

Spolupráca s rómskymi komunitnými centrami

V rámci festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018 sme nadviazali spoluprácu s tromi komunitnými centrami v BBSK – KC Romano Jilo Zvolen, KC Stará Kremnička, KC KARI. Na r. 2019 sme pripravili projekt Romčatá do divadla!, na udržanie spolupráce s menovanými aj inými RKC a školami. Projekt sme ponúkli do dotačnej schémy Úradu splnomocnenca vlády Ministerstva vnútra. O výsledkoch a ďalších aktivitách budeme informovať.

 

Dňa 20. mája 2019 nám Ministerstvo vnútra oznámilo, že naš projekt nebol schválený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  

 

 

(is, mt 10.9.2018, priebežne aktualizované) 


 

DO KONCA ROKA 2019 ZREALIZIJEME: 

 

PRE TEENAGEROV/KY 

Prvý počin v sezóne. Plánovaná premiéra: september 2019. Titul venovaný teenagerom/kám, študentom/kám druhého stupňa ZŠ. V réžii Mariána Pecka. Titul vo fáze hľadania. 

 

PARADIVADELNÉ AKTIVITY

Projekt venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie: Ženy novembra. Koncept, réžia: Iva Š. Realizované v spolupráci s hostkami divadla. 

 


 

V RÁMCI SEZÓNY SME UŽ ZREALIZOVALI:

 

BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR 2018

Medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých v Banskej Bystrici a v okolí

5. - 9. október 2018

Viac o festivale na festivalovom webe TU.

 

Angelika Kuźniak

PAPUŠA

mobilné scénické čítanie pre študentov a študentky

v rámci projektu Demokratická živá knižnica pre školy

Prvé uvedenie: 19. 10. 2018

Viac o predstavení TU.

 

Václav Havel

MOTÝĽ NA ANTÉNE

pre dospelých

Réžia: Soňa Ferancová

Premiéra: 26. 10. 2018

Viac o inscenácii TU.

 

Alina Nelega

AMÁLIA DÝCHA ZHLBOKA

pre dospelých 

Réžia: Marián Pecko

Premiéra: 15. 12. 2018

Viac o inscenácii: TU. 

 

TAK ČI INAK, LÁSKA

performance na podporu tolerancie párov rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou identitou

v rámci projektu Demokratická živá knižnica pre školy

Realizácia: december 2018 

Viac o predsatvení TU.
 

František Hrubín

AKO SA CHYTÁ RADOSŤ

pre deti od 4 rokov

Réžia: Miroslav Lukačovič a.h.

Premiéra: 21. 4. 2019

Viac o inscenácii: TU.

 

Margery Williams Bianco

ZAMATOVÝ ZAJAČIK 

Pre deti od 4 rokov

Réžia: Iva Š. 

Premiéra: 2. 6. 2019

Viac o inscenácii: TU. 

 


 

 

Zmena programu vyhradená.