Biela stuha  
logo
PREMIÉRA INSCENÁCIE PRE DOSPELÝCH MOTÝĽ NA ANTÉNE UŽ O:
Viac informácii
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

V ZNAMENÍ SNOV
Divadelná sezóna 2018/2019

 

Rok 2018 je výročím vzniku Československej republiky. „Osmičky“ sa výrazne odrazili pri príprave divadelnej sezóny. Odkaz tohto výročia, ktoré je kľúčovým pre naše národy, si pripomenieme umelecky a zafarbením sezóny do česko-slovenských vzťahov.

 

Prvým krokom s týmto zámerom bol medzinárodný festival Bábkarská Bystrica TOUR 2018, na ktorý sme pozvali päť českých súborov na hosťovanie: Divadlo Loutek Ostrava, Cirk
La Putyka Praha, V. Marčík, Drahotěšice, Waxwing company Praha, Continuo Malovice.
Divadelný Festník festivalu vychádzal v česko-slovenskej redakcii, členkami redakčnej rady boli študentky DAMU Praha a VŠMU Bratislava (Katedry divadelných štúdií) pod vedením redaktorky A. Vondrákovej z časopisu Loutkář.

 

V spolupráci s Divadelným ústavom BDNR a festival pripravili publikáciu Bábky na česko-slovenskej medzi (1918-2018). Knižka sa venuje témam česko-slovenskej spolupráce v oblasti bábkového divadla, tvorcom a tvorkyniam, výnimočným inscenáciám, analyzuje minulosť, súčasnosť bábkového česko-slovenského divadla.

 

V línií formovania česko-slovenských vzťahov pokračujeme počas celej sezóny. Oslovili sme na hosťovanie slovenských kolegov, ktorí skončili umelecké vzdelávanie v Česku a začínajú pôsobiť v profesionálnych divadlách.

 

Okrem tvorby nových inscenácií pre deti a pre dospelých, pripravujeme rôznorodé paradivadelné projekty, v ktorých by sme radi/rady pokračovali v otváraní zaujímavých súčasných tém a pozývali osobnosti občianskeho i politického života na diskusiu.

 

 

  • PRE DOSPELÝCH

 

Václav Havel: Motýľ na anténe

Plánovaná premiéra 26. 10. 2018

 

K stým narodeninám Československa prinášame hru českého dramatika, politika, významnej osobnosti československého disentu, prvého prezidenta demokratického Československa – Václava Havla. Ide o prvé uvedenie hry na Slovensku.

Hra Motýľ na anténe je tragikomickou jednoaktovkou o aktivite a pasivite ľudí, o rozpore medzi realitou a ideálom, tragédikomédiou o čine a nečine nás samých. Prekvapivé paralely medzi realitou 60. rokov a súčasnosťou, zdá sa, nie sú až také prekvapivé...

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Umelecký tím:

Preklad: Michaela Homolová, Výprava: Miriam Struhárová, Kostýmy: Simona Vachálková, Hudba: výber (Bedřich Smetana), Dramaturgia: Monika Tatarková

Réžia: Soňa Ferancová

 

Hrajú: Marianna Mackurová, Dodo Šamaj, Filip Štrba, Anna Zemaníková

 

Po prvýkrát sa v BDNR predstaví Soňa Ferancová, významná predstaviteľka strednej generácie slovenských režisérok.

Soňa Ferancová je slovenská divadelná, filmová a dabingová režisérka. V rámci režijnej praxe spolupracovala s desiatkou divadiel na Slovensku a v Čechách. V súčasnosti spolupracuje najmä s činohernými divadlami v Bratislave: Aréna, Astorka Korzo ´90, GuNaGu, DAB Nitra a pod. Pohostinne hosťovala viackrát v Slovenskom národnom divadle. Jej inscenácie sú typické osobitou režijnou poetikou, s príklonom k štylizácii a hyperbole. Mnoho z jej inscenácií patrí k divácky mimoriadne obľúbeným a navštevovaným. V súčasnom tvorivom období sa špecializuje na komédie, pretože múdreho smiechu nikdy nie je dosť.

Jej inscenácie boli niekoľkokrát v rôznych kategóriách nominované na slovenské divadelné ocenenie sezóny DOSKY.


 

Alina Nelega: Amália dýcha zhlboka
Plánovaná premiéra 14. 12. 2018

 

Druhý titul sa v príbehu jednej ženy dotýka totalitného systému, hovorí o skúsenostiach s komunistickou mocou ovládajúcej životy bežných ľudí. Ide o spoločnú skúsenosť obyvateľov v krajinách východného bloku. Rumunská autorka a režisérka Alina Nelega patrí k popredným rumunským dramatičkám, režisérkam. Jej hry boli preložené do mnohých jazykov a hrali sa na mnohých európskych scénach. Po prvýkrát uvedené v profesionálnom divadle na Slovensku.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Realizačný tím:

Preklad: Jana Páleníková, Výprava: Pavol Andraško, Hudba: Róber Mankovecký
Réžia: Marián Pecko


 

  • PRE DETI

 

František Hrubín: Ako sa chytá radosť (pracovný názov)
Pre deti od 4 rokov.
Plánovaná premiéra 12. apríl 2019

 

V snovej sezóne pripravujeme rozprávku z českej proveniencie, ako spomienku na dobu vzájomnej česko-slovenskej tvorivej inšpirácie. 

Pre deti od 4 rokov uvádzame rozprávky a poéziu Františka Hrubína, popredného predstaviteľa českej literatúry pre deti, v prepojení s krásnymi prekladmi Milana Rúfusa, ako zavŕšenie česko-slovenskej divadelnej sezóny. 

 

Tvorivý tím:

Dramatizácia: Jakub Molnár, Miroslav Lukačovič, Hudba: Dávid Petráš , Scénografia, bábky, kostýmy: Marian Lacko

Réžia: Miroslav Lukačovič

 

Po prvýkrát v BDNR privítame čerstvého absolventa réžie z JAMU Brno, režiséra – Miroslava Lukačoviča so svojím česko-slovenským tímom.

Miroslav Lukačovič pochádza z Revúcej, študoval na prvom literárnom gymnáziu v RA a neskôr bakalársky stupeň v odbore divadelnej réžie a dramaturgie na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Magisterský stupeň divadelnej réžie absolvoval na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V súčasnosti pôsobí ako asistent réžie v HaDivadle v Brne. V r. 2017 režíroval monodrámu Jeden – na motívy knihy Jeden z nás - o Breivikovi a Nórsku vydavateľstva Absynt. Monodráma účinkovala na viacerých slovenských divadelných a multižánrových festivaloch.


 

Margery Wiliams: Zamatový zajačik

Mobilné predstavenie pre deti od 4 rokov.
Plánovaná premiéra 1. jún 2019

 

Pri príležitosti životného jubilea Márie Šamajovej. Vďaka cyklu Zahrajte sa s rozprávkami, v ktorých účinkovala (r. 2004-2010, sólo hry s tvorivými dielňami) BDNR uviedlo do života dnes veľmi úspešné a divácky žiadané, mobilné predstavenia pre deti.

Titul patrí ku klenotom americkej literatúry pre deti. S veľkým úspechom sa uvádza v bábkových i činoherných divadlách pre deti v USA a v iných krajinách. Bol veľakrát zdramatizovaný, sfilmovaný. Na Slovensku bude uvedený po prvýkrát.

 

Réžia: Iva Š. Výprava: Hana Kollárová, hudba: výber, Juraj Haško.


 

V aktivite pokračujú aj celoročné tvorivé ateliéry DramaKlub (lektorka Mária Šamajová) a Tvorivé písanie (lektorka Iveta Škripková), ktoré fungujú pri BDNR. Ateliéry združujú deti a mladých ľudí (10 - 18 rokov), ktorých zaujíma divadlo, hranie, či dramatické písanie. Viac o práci ateliérov nájdete na našom webe TU.

Zápis do klubov na sezónu 18/19 prebehne v priebehu októbra 2018. 


 

  • PARADIVADELNÉ AKTIVITY (do konca roku 2018)

 

Projekt Demokratická živá knižnica pre školy

(hl. organizátor Centrum komunitného organizovania v BB)

 

CKO počas minulého roka nadviazalo spoluprácu so strednými školami, kde prezentuje rôzne formy a obsahy týkajúce sa demokratického a kritického myslenia.

Do programu sa zapájame dvomi scénickými čítaniami, ktoré sme pripravili v r. 2016:

V. Woolf: Tri guiney, M. Tikkanen: Príbeh lásky storočia.

Obidve čítania sú zamerané na prevenciu proti násiliu páchanému na ženách, poukazujú na zhubnosť totality, vojny a fašizmu. Viac o inscenáciách TU. Po uvedení scénického čítania nasleduje diskusia so študentami/študentkami.

 

V divadelnej sezóne 18/19 pripravujeme dve inscenované čítania venujúce sa rôznym otázkam ľudskej identity.
 

A. Kuzńiak: Papuša, autentický príbeh rómskej poetky Bronislavy Wajs.

Scenár, réžia: Monika Tatarková, Výtvarná spolupráca: Eva Török, Dagmar Tomková, Mediálna spolupráca: Michal Čabai
Hrajú: Janka Balková a.h., Janka Plešková a.h.

Prvé uvedenie: 15.10.2018

 

Aspekt a iné, Lesby – by, dotýkajúce sa normatívu heterosexuality v spoločnosti.

Tvorivý tím pod režijným vedením Ivy Š.

Prvé uvedenie: do konca roku 2018.

Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

 

The European Balcony Project, 10. 11. 2018.

Pri príležitosti volieb 100. výročia skončenia druhej svetovej vojny, vyhlasuje európska platforma European democracy lab občiansko-politický projekt The European Balcony Project.

Dňa 10.11. sa o 16.00 bude z balkónov a iných verejných pódií naprieč Európou čítať verejný manifest Proclaiming the European Republic. Projekt pod heslom „Jednota v rozmanitosti“ apeluje na potrebu občiansky-zjednotenej Európy bez štátov a hraníc – spoločnej Európskej republiky.

 

Noc divadiel 2018, 17. 11. 2018.

Noc divadiel 2018 je venovaná 100. výročiu vzniku Československa a spolupráci českých a slovenských divadiel. V garancii Divadelného ústavu v Bratislave.

 

25 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, 25. 11. - 10. 12. 2018.

Protestná pískačka.

 

Spolupráca s rómskymi komunitnými centrami

V rámci festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018 sme nadviazali spoluprácu s tromi komunitnými centrami v BBSK – KC Romano Jilo Zvolen, KC Stará Kremnička, KC KARI. V kooperácii s Marošom Balogom (Úrad splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu), pripravujeme projekt na udržanie spolupráce s RKC počas celej sezóny. O projekte a aktivitách budeme informovať.

 

 

(is, mt 10.9.2018) 

 

Zmena programu vyhradená.