Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

(Na)Ladenie

 

Divadelnú sezónu 2016/2017 pomenovanú V znamení odlišnosti ukončili v júni Židovské rozprávky.  Tým sa zavŕšil celý projekt Rozprávková geografia, ktorý nám okrem židovských priniesol Indiánske a Africké rozprávky. V tejto sezóne, vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a iných podporných zdrojov z mesta, z rôznych inštitúcií, vznikli ďalšie autorské projekty BDNR:  netradičný projekt Familiarium a inscenácia pre dospelých Babie leto (viac o predstaveniach v repertoári divadla). Na počiatku sezóny sa uskutočnil medzinárodný festival Bábkarská Bystrica TOUR, Dvojitý impulz, ktorej ocenenie titulom Laureát EFFE v júli 2017 (spomedzi 715 držiteľov známky kvality EFFE medzi európskymi festivalmi) nečakane a symbolicky uzatvorilo divadelnú sezónu. (Viac o jednotlivých projektoch a aktivitách divadla nájdete v číslach Zvestí, ktoré informujú o dianí na Rázcestí a pripravujeme ich každý mesiac.)     

        

Nadchádzajúca divadelná sezóna 2017/2018 s názvom  (Na)Ladenia môže niesť podtitul: hľadanie drobných krás, neviditeľných nežností, alebo okamihov, čo dávajú zmysel našej každodennosti.  (Na)Ladenia na zdanlivo obyčajné veci, ktoré si často nevšímame, a pritom práve tie dávajú životu nečakaný obsah. Napriek všetkým vážnym a boľavým veciam, život okolo nás vie aj tešiť a motivovať, neviditeľne sa vyvíja do nekonečných rôznorodých podôb, ktorých sme súčasťou. Túto tému sme zvolili v opozícií oproti súčasným trendom kverulantstva, proti názorovému schematizmu a povrchnosti, či „svetoznalectvu“... Dívajme sa, cíťme a nalaďme sa! Nalaďme sa na Nádherný utorok, na listy z minulosti, čo vypovedajú o našej prítomnosti, na zmyslové dobrodružstvá s dotykmi... Lebo naše (Na)ladenie sa odvíja v obidvoch líniách divadla. V tvorbe pre deti a pre dospelých. Rovnako v paradivadelných akciách.

 

Projekty, ktoré pripravujeme, môžu vzniknúť opäť predovšetkým vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Bez ich grantovej politiky by sme pôvodnú tvorbu nerealizovali. (Ako jediné bábkové divadlo, spomedzi samosprávnych, v rozpočte nedostávame financie na tvorbu a premiéry, ani na kultúrno-vzdelávaciu činnosť divadla*.)

 

* V roku 2017 boli divadlu po prvýkrát za posledné roky udelené účelové prostriedky na tvorbu inscenácií pre deti vo výške 5000 eur. 

 

Pre deti: 

 

HMATULÁCI

 

Piata časť projektu Batolárium venovaná najmladšej vekovej kategórii, deťom od 12 mesiacov nadväzuje na tendencie BDNR, ktoré ako prvé bábkové divadlo na Slovensku od r. 2011 pripravuje inscenácie pre najmladšie deti (2011 Batolárium, 2012 Akvabatolárium, 2013 Farbatolárium, 2015 Čiarkolárium). Piata časť v názve skrýva novú tému. Je venovaná hmatu, jednému zo základných ľudských zmyslov, s ktorým prichádzame do styku veľmi skoro. Dotyk, hmat, práca rúk, pocity príjemné a nepríjemné na tele, v tele, sú veľmi inšpiratívnou zónou pre neverbálne divadlo. Čo môže cítiť ruka, noha, koža. Na čo všetko je ruka? Sprievodcami v priestore dotykovej a divadelnej fantázie budú dvaja Hmatuláci: Chňapal a Hmaťa.

 

Réžia: Maťa Grifelová

Pre deti od 15 mesiacov do 3 rokov.

 

Premiéra: 4. a 5. marec 2018

 

 

 

 

Túto divadelnú sezónu začíname s prípravou Bábkarskej Bystrice TOUR 2018, Dvojitý impulz.


 

V SEZÓNE SME UŽ ZREALIZOVALI:

 

Daisy Mrázková

NÁDHERNÝ UTOROK
Pre deti od 3 rokov.

Premiéra: 29. september 2017
Viac o inscenácii nájdete v repertoári divadla: TU.

 

 

Iveta Horváthová

EURÓPA V KOREŠPONDENCII

Pre dospelých.

Premiéra: 17. november 2017

Viac o inscenácii: TU.
 

 

Zmena programu vyhradená. (iš, mt)