Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

Milé laureátky a milí laureáti ocenenia Piata žena,


dovoľte nám, aby sme sa Vám v mene organizátoriek ešte raz srdečne zablahoželali k získaniu ocenenia Piata žena 2013. Vážime si Vašu prácu a iniciatívy namierené na zastavenie násilia páchaného na ženách a tešíme sa, že sa im aj takýmto spôsobom dostalo uznania.


Sme veľmi rady, že sme sa po 20 rokoch práce rôznych individuálnych a kolektívnych iniciatív s podporou Iniciatívy Piata žena, nominačného výboru a odbornej poroty, mohli poďakovať tým, ktoré výraznou miernou prispeli k pozitívnym zmenám v problematike násilia páchaného na ženách na Slovensku a k zlepšeniu ochrany, pomoci a podpory pre ženy, ktoré násilie zažívajú.


Považujeme za pozitívne a dôležité, že medzi ocenenými boli jednako ženské mimovládne organizácie a ľudsko-právne aktivistky, ktoré stáli na úplnom začiatku spoločenskej diskusie o problematike násilia páchaného na ženách ako porušovania ľudských práv žien ako aj zástupkyne a zástupcovia z oblasti umenia, médií, dobrovoľníčok, súkromných spoločností, akademickej obce a vedy. Sme presvedčené, že kľúčom k zastaveniu násilia páchaného na ženách je hlas, podpora a zapojenie sa ľudí zo všetkých sfér spoločnosti  Veríme, že aj ocenenie Piata žena k týmto snahám prispeje.


Našim cieľom je ocenením nielen poukázať na pozitívne príklady toho, ako môžeme všetci a všetky prispieť k zastaveniu násilia páchaného na ženách a oceniť ich, ale tiež vytvárať priestor na vzájomné stretnutie, dialóg a spoluprácu pretože vychádzame z poznania, že násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých a zastaviť ho môžeme len spoločným úsilím. Preto nás rovnako ako ocenené iniciatívy teší široká škála nominácií v užšom výbere, ako aj všetky ostatné nominované individuálne, aj kolektívne iniciatívy a veríme, že sa budú ďalej úspešne rozvíjať.


Na záver by sme Vám rady zaželali všetko dobré vo Vašej ďalšej práci a tešíme sa na ďalšie príležitosti na spoluprácu a stretnutie.


Podrobnejšie informácie o ocenených, o nominačnom procese, užšom výbere nominácií, zložení poroty, ako aj fotografie z udeľovania ocenenia nájdete tu (postupne budú pribúdať videá z udeľovania ocenenia, takže nás sledujte tu alebo aj na Facebooku – 16 dní aktivizmu):

http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/kampan_2012/ocenenie2013.php


S pozdravom


Dušana Karlovská a Sylvia Králová za Fenestru

Miroslava Bobáková za Slovensko-český ženský fond