Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

Publikácie dostupné v Bábkovom divadle na Rázcestí:

 

Miloslav Kráľ: Malý sprievodca hereckým svetom (5 kusov)           
Juraj Benčík: Malá škola "pantomíma" (5 kusov)           
Lucia Blašková: Performačné aktivity s edukačným presahom (5 kusov)           
Petronela Dušová: Rozhovor bábkoherca o herectve s bábkou (5 kusov)           
Kamil Žiška: O divadelnej réžii (5 kusov)           
Viera Dubačová: Terapia divadlom (5 kusov)           
Marcel Olšiak: Ortoepia javiskovej reči (5 kusov)           
Peter Pavlac: Zbytočný dramaturg alebo ako obhájiť svoju profesiu (5 kusov)           
Dagmar Inštitorosová a kol.: Antigona – nedokončená ,,tetralógia" (5 kusov)           
Dana Kratochvílová: Sarah Kane (5 kusov)           
Matej Šiška: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a regionálna kultúra (5 kusov)           
Mariana Hrašková: Biblické témy v slovenskej dráme (5 kusov)           
Romana Maliti: Dramatička Oľa Muchina a nová ruská dráma (5 kusov)          
Martina Borodovčáková: Sofokles (5 kusov)           
Peter Janků: Scénografia pre nescénografov (5 kusov)           
Marek Piaček: Hudba ako udalosť (5 kusov)           
Marek Piaček: Scénická hudba v reálnom čase (5 kusov)    
Dagmar Inštitorisová: Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz (5 kusov)           
Petra Pappová: Divadelné myslenie v Španielsku v 20. a 21. storočí (5 kusov)          
Petra Kaizerová: Humor a dramatika v časopise Černokňažník (5 kusov)           
Dagmar Inštitorisová a kol.: Vzdelávanie divadlom (5 kusov)           
Dagmar Inštitorisová a kol.: Kriticky o divadle (5 kusov)           
Edita Gromová, Soňa Hodáková, Emília Janecová, Daniela Müglová, Antónia Filípková: Translácia v divadelnej komunikácii (5 kusov)           
Petra Pappová: Ženské postavy v dramatickej tvorbe Federica García Lorcu (5 kusov)           
Andrea Bílliková, Mária Kiššová: Drama techniques in the Foreign Language Classroom (5 kusov)           
Andrea Bílliková, Mária Kiššová: Dramatické techniky a ich potenciál vo výučbe cudzích jazykov (5 kusov)           
Miroslav Ballay: Farma v jeskyni (5 kusov)           
Daniela Bačová: Britské dramatičky druhej polovice 20. storočia (5 kusov)          
Daniel Uherek: Koltés – dramatik sveta v kríze (5 kusov)          
Peter Pavlac: Prekliaty dramatik alebo ako sa zbaviť útrap pri písaní dramatického textu (5 kusov)          
Jaroslava Čajková: Od umeleckého prednesu k divadlu a k praxi (5 kusov)           
Kolektív autorov: Ako vznikal muzikál Ples upírov (5 kusov)           
Iveta Škripková: Kontexty autorského bábkového divadla (25 kusov)       
        

Anotácie k publikáciám