Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
Základné informácie

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica je profesionálna kultúrna a umelecká ustanovizeň. Divadlo tvorí a verejne predvádza divadelné diela. Zriaďovateľom divadla je vyšší územný celok – Banskobystrický samosprávny kraj. Divadlo vzniklo v Banskej Bystrici v roku 1960 a takmer 60 rokov úspešne pôsobí v oblasti divadelnej tvorby pre deti, mladých ľudí a dospelých na Slovensku.
 

Naším cieľom je sprevádzať divákov všetkých kategórií, aby sa odrastení a dospelí vracali so svojimi deťmi do divadla.
Naším cieľom je osloviť a pozvať dospelého a mladého diváka bábkovými inscenáciami pre dospelých.
Naším cieľom je vytvoriť priestor pre nekomerčnú a nekonzumnú tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni.

 

Činnosť divadla sa sústreďuje na:
Tvorbu inscenácií pre deti
Tvorbu inscenácií pre dospelých
Tvorbu divadelných projektov
Verejnú produkciu domácich a hosťujúcich divadelných predstavení
Reprezentáciu doma i v zahraničí
Organizáciu medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica (bienále)


Pri tvorbe inscenácií pre dospelých uprednostňujeme autorské divadlo a divadlo nadväzujúce na hodnoty európskej dramatiky. Opierame sa o využitie všetkých výrazových a vyjadrovacích prostriedkov divadla, kríženie a prestupovanie divadelných žánrov, metód a spôsobov, ktorými sa vyvíja divadelný jazyk.
V divadelnej tvorbe pre deti preferujeme prácu s bábkou, rôzne animačné techniky a skúsenosti klasického bábkového divadla, úzky kontakt a komunikáciu s dieťaťom (cyklus Zahrajte sa s rozprávkami).
Okrem tvorby sa sústreďujeme na spoluprácu s rôznymi kultúrnymi inštitúciami, školami, partnermi v meste, regióne, ako aj v zahraničí. V r. 2005 – 2008 sme realizovali ako jediné divadlo na Slovensku v spolupráci so združením Aspekt projekt www.ruzovyamodrysvet.sk, ktorý po prvý raz otvoril rodové témy na Slovensku. Vo formovaní rodovo citlivého jazyka pokračuje v súčasnosti Štúdio TWIGA (Theater Women Improvisation Gender Action), ktoré vzniklo pri divadle v r. 2007.

Svojou prácou Bábkové divadlo na Rázcestí sleduje tieto ciele:
Obhájiť zmysel štátnych dotácií a financovania kultúry v oblasti tvorby pre deti a mladých ľudí.
Obhájiť zmysel verejnej komunikácie prostredníctvom divadla.
Spolupracovať s pedagógmi a pedagogičkami všetkých stupňov škôl a zariadení, ktoré sa venujú rozvoju osobnosti dieťaťa.
Vytvárať viac žánrové projekty pre deti všetkých vekových kategórií.
Dať šancu mladým ľuďom a dospelým spoznať divadlo a iné formy kultúry.
Formovať rodovo citlivý jazyk a otvárať rodové témy v prostredí divadla.
Obhajovať základnú chartu ľudských a detských práv.
 

Všetky aktivity a činnosť divadla sa riadia nasledovnými princípmi: 
Otvorene komunikovať, rešpektovať a tolerovať rozdiely, prinášať pozitívne hodnoty a city, prijímať a dopriať impulzy, inšpirovať, prekračovať hranice, nenudiť.