Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
Marián Pecko

Režisér a umelecký šéf Bábkového divadla na Rázcestí vytvoril približne sto divadelných réžií v činohre, bábkových divadlách, opere a šapitó. Spolupracuje s divadlami na Slovensku (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Štátna opera v Banskej Bystrici, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Slovenské komorné divadlo v Martine), v Českej republike (Klicperovo divadlo v Hradci Králové, Divadlo bábok v Ostrave), v Poľsku a Maďarsku. Je súčasťou tímu organizátorov medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica. Režijnú tvorbu prezentoval na viacerých slovenských i zahraničných medzinárodných festivaloch (v Českej republike, Poľsku, Bulharsku a vo Francúzsku). Za réžie inscenácií v poľských bábkových divadlách získal množstvo prestížnych cien.

 

Charakteristika tvorby:

Gros režijnej tvorby Mariána Pecka sa v slovenskom divadelnom kontexte neodmysliteľne spája s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, v ktorom vytvoril viaceré pozoruhodné inscenácie pre detského i dospelého diváka. Všeobecne známym pravidlom jeho práce je, že pri tvorbe pre deti uplatňuje svojskú poetiku a metaforické divadelné videnie rovnako intenzívne ako pri celovečerných činohrách určených dospelým, čím na detského diváka kladie značné nároky. Ozvláštnené situácie, ktoré buduje, sú však zrozumiteľné, často stavajú na realistickom základe a činohernom prejave hercov, či už animujú bábku alebo nie. Javiskové situácie dokáže umne narušiť konkrétnym (často inovatívnym) bábkovým princípom alebo náhlou divadelnou skratkou, ktorá ústi do vtipnej pointy. Humor používa premyslene a v primeranej miere, pričom vytvára zaujímavé kontrasty s vážnymi pasážami. V humorných výstupoch nikdy neskĺzava k výsmechu ani k paródii, vďaka čomu sa väčšina jeho inscenácií vyznačuje značnou dávkou kultivovanosti. K ďalším atribútom jeho remeselnej zručnosti možno zaradiť prirodzené narábanie s tempom, presnú gradáciu situácií a schopnosť mnohorako členiť priestor v scénografii. Scénografiu neprezentuje dekoratívne, usiluje sa využívať každú jej časť s akcentom na polyfunkčnosť a viacvýznamovosť jednotlivých artefaktov.

Vo výbere titulov pre deti volí režisér Pecko klasické alebo autorské rozprávky, ktoré pripravuje najmä v tandeme s dramaturgičkou a dramatičkou Ivetou Škripkovou. Pri tituloch pre dospelého diváka ostáva od začiatku kariéry verný zväčša slovenskej (Bačova ženaDrak sa vraciaKubo) či svetovej (Leonce a LenaPremenaRichard III.Bláznove zápiskyLakomecPlánka) dramatickej a literárnej klasike. Samostatnú kapitolu jeho režijného a tiež dramaturgického repertoáru dotvárajú aj aktuálne a spoločensky úderné autorské hry Ivety Škripkovej, inscenované prevažne v Štúdiu TWIGA v domácom Bábkovom divadle na Rázcestí. Do inscenačného tímu prizýva overených spolupracovníkov: hudobníka Róberta Mankoveckého a kostýmovú výtvarníčku Evu Farkašovú.

 

V domácom divadle, okrem autorskej režijnej práce, bola dôležitá jeho úloha pri premenovaní divadla v r. 1991 z Krajského bábkového divadla na Bábkové divadlo na Rázcestí, inicioval vtedajšie Programové východiská divadla, ktoré určili tematické i formálne kritériá umeleckého programu divadla. Mnohé z vtedajších postojov známe ako nepravidelná dramaturgia, alebo paradivadelné projekty, BDNR rešpektuje dodnes. V 90. rokoch prispel k zmenám v profilácii národného bábkarského festivalu Bábkarská Bystrica na festival medzinárodný, na festival slovenských bábkových divadiel v konfrontácií s bábkovým divadlom v strednej Európe. A spolupracoval pri tvorbe plánov na prestavbu budovy na Skuteckého ulici ( z pôvodných plánov sa zrealizovala len jedna etapa).

 

Súpis réžíí a ocenení M. Pecka.

 

Zdroj: http://www.theatre.sk/projekty/sucasni-reziseri-slovenska/marian-pecko