Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
STOP EXTRÉMIZMU V BB SK!

STOP EXTRÉMIZMU V BBSK!

 

Dobrý deň,

uvedenú dotačnú zmluvu na projekt STOP EXTRÉMIZMU predseda BBSK nepodpíše. 

S úctou, Milan Uhrík, riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

 

A mnoho iných slov zaznelo v odpovedi pána riaditeľa úradu na naše otázky ohľadom Zmluvy na podporu projektu STOP EXTRÉMIZMU. Nebudeme sa im venovať.

 

Bábkové divadlo na Rázcestí získalo grantovú dotáciu od Ministerstva zahraničných vecí SR v oblasti podpory ľudských práv s projektom: STOP EXTRÉMIZMU!

 

Témou projektu bola problematika extrémizmu v prejavoch spoločnosti (extrémizmus je krajne radikálne a výstredné konanie a postoje k verejným záležitostiam). Účelom malo byť oboznámenie sa s prejavmi násilia a porušovanie ľudských práv a slobôd so zameraním na skupinu študentov/tiek stredných škôl. Divadlo malo odohrať predstavenie Ireny Brežnej List čiernemu synovi. Následne sa mal uskutočniť seminár odborného lektora/lektorky z mimovládnej organizácie Amnesty International a diskusia so študentami/tkami týkajúca sa témy xenofóbie, rasismu a iných nehumánnych prejavov a porušení voči ľudskosti. Projekt sa mal uskutočňovať v konkrétnych stredných školách. Malo ísť jednak o školy, ktorých študenti a študentky nemajú šancu navštíviť divadlo a jednak o školy sídliace v ekonomicky slabších mestách kraja.

 

Projekt bol Ministerstvom zahraničných vecí schválený a dotácia vo výške 6 985 eur BDNR bola udelená v konkurencii desiatky projektov.

Projekt mal pomôcť divadlu dostať sa k cieľovej tínedžerskej skupine divákov.

Poskytnuté financie pokrývajú prevádzkové náklady prevažne na dopravu.

Divadlu umožňuje ísť tam, kde sa bežne divadlo nehráva a mal tak umožniť finančnú dostupnosť predstavenia pre študentov/ky nášho kraja.

 

Prečo sa predseda kraja  rozhodol nepodpísať Zmluvu, nám nie je známe.

Nie je nám ani známe, prečo by predseda kraja nemal podpísať Zmluvu na projekt, ktorý podporuje činnosť divadla a o jeho zmysluplnosti rozhodla odborná komisia na MZV SR?

 

Predseda kraja nepodpíše Zmluvu na podporu divadla bez udania dôvodu. A čo sa stane?  Nič…

Sme druhé divadlo z troch v tomto kraji, ktorého sa dotklo mocenské rozhodnutie predsedu.

Proste nepodpíše, lebo môže. A nikto vraj nič nezmôže. Nepripomína to niečo?

 

Nie je tragédiou, že v 21. storočí, umožňuje zákon zneužiť právomoc verejného činiteľa

bez udania dôvodu? (Predseda BBSK sa viackrát verejne vyjadril, že organizácie kraja sú mu podriadené a podriadeným nemá prečo vysvetľovať svoje rozhodnutia.)

Nepodpíše Zmluvu a grant, na ktorom pracovalo viacero ľudí, lebo má osobné dôvody?

Aké? Čo má proti informáciám o extrémizme?

 

Zamietnutie priznaných finančných prostriedkov z Ministerstva zahraničných vecí, ktoré podpísal podpredseda vlády SR,  predsedom BBSK je precedensom, ktorý nás reálne vracia pred r. 1989.

 

Vtedy existovali ideologické komisie, ktoré určovali čo majú – nemajú divadlá hrať.

Vtedy bol jasný zámer, rešpektovať diktatúru proletariátu a totalitný komunistický režim.

 

 

A čo je jasné dnes?

Predseda kraja bol zvolený do funkcie so 14% podporou voličov a voličiek kraja.

To znamená, že 86% ho nevolilo. Aj napriek uvedeným číslam sa stal predsedom. Stal sa ním preto, lebo Slovensko je demokratickou krajinou. Je prirodzené, že sa pýtame, kto iný by mal demokraciu rešpektovať, ak nie predseda kraja?

 

Predseda BBSK pred mesiacom zamietol priznané dotácie z Ministerstva kultúry SR na organizáciu tanečného festivalu Štyri +2 dni tanca pre vás, ktorý bol špičkovým festivalom moderného tanca, lebo je to dekadentné umenie...

Paradoxom je, že BBSK poškodilo dobré meno vlastnej organizácie!

Paradoxom je, že BBSK spochybnilo a spochybňuje  význam regionálnych projektov, ktoré iné odborné a kultúrne komisie a nadácie mimo BBSK uznali hodnými podpory...

Prečo? Lebo môže! Lebo JEMU sa to nepáči!

 

Koncom augusta predseda odmietol podpísať dotáciu BDNR na projekt STOP EXTRÉMIZMU.

Dneska je to projekt STOP EXTRÉMIZMU, zajtra to bude čo? Festival Bábkarská Bystrica?

Rozprávky pre deti? Aké? Napríklad O zlatej rybke? Alebo batolárium? Alebo knižky nestorov literatúry pre deti, Malý princ? Lebo je príliš liberálny? Jeho autor je Francúz? A pilot? Alebo kto? Komtessa de Segur, lebo v jej knižke deti držia v ruke nôž... a pokrájajú rybičky? Kto ešte nebude vyhovovať? Slovenské rozprávky, kde sa štvrtia ľudia, párajú telá a princezné sú potravou drakov? Tie vyhovujú?

 

To sú bizarné otázky, avšak opodstatnené.

Novodobá prax nepodpisovania Zmlúv ( ktoré iniciatívne získali samotné organizácie!) založená výhradne na osobnom postoji, vkuse a znalostiach predsedu BBSK a jeho nominantov, je precedensom, ktorý nemá obdobu od r. 1989.

 

K projektom sa vyjadrili odborníci a odborníčky, avšak to nestačí... supluje BBSK všetkých dohromady? Prečo potom nenapíše Manifest svojvolizmu, či kotlebizmu, v ktorom určí ako a čo organizácie majú alebo nemajú tvoriť, aby dostali dotáciu, ktorú si získali z vlastnej iniciatívy...

 

Umelecký súbor BDNR odmieta túto prax.

 

Navrhujeme zmenu zákona, aby sa nekumulovala moc v rukách jednej osoby, napriek tomu, že je vrcholným predstaviteľom kraja. Zvolenie do funkcie, neznamená znalosť v rôznorodých oblastiach verejnej správy. Okrem toho, organizácie zriadené samosprávou majú právnu subjektivitu, z toho vyplýva, že sú kompetentné podpisovať všetky zmluvy.

 

Projekt STOP EXTRÉMIZMU je potrebný. V našej spoločnosti je veľa xenofóbie.

V našom kraji je veľa rôznych druhov strachu.

 

BDNR sa rozhodlo. Zrealizujeme projekt, napriek nepodpísanej dotácie zo strany BBSK.

Vyhlasujeme zbierku na projekt a hľadáme sponzorov.

Projekt uskutočníme. V rámci možností, a bez láskavého podpisu na to, čo nám právom patrí.

 

Otvárať témy rasovej a ľudskej neznášanlivosti je viac ako potrebné.

Hovoriť o zneužívaní strachu je dôležité.

 

Len počas vojny, umenie mlčí!

Inter arma, silent musae.

 

Sme vo vojne, keď vrcholný predstaviteľ kraja odmietne projekt o extrémizme? V akej? A s kým?

 

Iveta Škripková, riaditeľka, Marián Pecko, umelecký šéf, Monika Tatarková, dramaturgička,

členovia a členky umeleckého súboru: Peter Butkovský, Eva Dočolomanská, Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Juraj Smutný, Alena Sušilová, Jozef Šamaj, Mária Šamajová, Anna Zemaníková