Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
PF 2019

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
 
divadlo.jpg
 
Ďakujeme,
že ste s nami kráčali celý rok 2018, naši malí a malé, veľkí a veľké!
*
Ďakujeme, 
že sme sa mohli tešiť z vašej prítomnosti na predstaveniach a tvorivých ateliéroch.
*  
Ďakujeme 
Fondu na podporu umenia, vďaka ktorému sme naplnili naše predsavzatia ohľadom premiér.
* 

Tento rok bol pre nás v divadle rokom festivalovým, rokom premiér, rokom nových krokov po voľbách r. 2017

pod novým vedením. Bol rokom priaznivejším, slobodnejším a finančne lepším.
*

 

Tento rok naplnil naše umelecké očakávania mimoriadnym záujmom o 21. ročník festivalu 
Bábkarská Bystrica TOUR 2018!

Rovnako jedinečným účinkovaním s inscenáciou Dobrú chuť, vlk! v Bruseli v Belgicku!

Tešili sme sa z nových umeleckých opusov pre deti (Hmatuláci) 
a pre dospelých I. Lausund Monológy na doma (réžia M. Tatarková),

 V. Havel Motýľ na anténe (réžia S. Ferancová) 
a A. Nelega Amália dýcha zhlboka (réžia M. Pecko). 
Všetky tri uvedené po prvý raz na Slovensku. 

*  
Ďakujeme 
všetkým naším spolupracovníkom a spolupracovníčkam z rôznych kultúrnych oblastí, inštitúcií, ktorí a ktoré

s nami kráčajú po umeleckej ceste. 
Všetkým sponzorom a donorom za pomoc a podporu. 
Mediálnym partnerom za tvorivý dialóg a spoluprácu.  

Všetkým divákom a diváčkam za prejavenú priazeň.

 

PF 2019 BDNR.jpg  

 

Želáme vám (i nám), aby nasledujúci rok so šťastným číslom deväť, 

naplnil všetky osobné i pracovné očakávania.

* 

Umelecký súbor, vedenie a celý tím Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.