Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
Európa v korešpondencii uzavrela program festivalu Dotyky a spojenia 2018

V sobotu 23. júna sa skončil 14. ročník martinského festivalu divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia. Naše divadlo v posledný hrací deň uviedlo o 18.00 hod. predstavenie pre dospelých Európa v korešpondencii (autorka I. Horváthová, réžia M. Pecko). Diváci/čky pre Európu nechali v knihe ohlasov odkazy ako "... báječné, silné, dojímavé..." 

 
Po predstavení sa od 21.30 konala kritická platforma festivalu, na ktorej kritici a kritičky rozoberali predstavenia posledného hracieho dňa. K nášmu predstaveniu mal úvodné slovo Martin Macháček, český recenzent a publicista. Postupne sa do diskusie zapojili všetci členovia a členky platformy. Za tvorivý tím sa diskusie zúčastnili Iveta Škripková, autorka hry a raditeľka divadla a Monika Tatarková, spoludramaturgička. 
 
Členovia a členky platformy jednohlasne ocenili autorský a dramaturgický nápad - inscenovať európsku korešpondenciu ako originálny a zaujímavý. Väčšina diskutujúcich zároveň ocenila aj spôsob akým režisér s inscenačným tímom spracovali a interpretovali taký mnohovrstevnatý materiál, akým je listová korešpondencia. Diskusia sa ďalej venovala najmä obsahovej nasýtenosti inscenácie, ktorá bola pre niektorých vítaným impulzom, pre niektorých nestráviteľným sústom. Potešilo nás pozitívne hodnotenie bulletinu k inscenácii, ktorý na viacerých stránkach sprevádza publikum biografiou a príbehmi plajády historických osobností vystupújich v predstavení. Mimo verejnej diskusie sa prof. Naďa Lindovská vyjadrila, že zaujímavé bolo, ako vynikajúco stvárnili herečky mužské postavy. 
Celkové priaznivé prijatie inscenácie vyvažovali názory na jednotlivosti, ku ktorým sa kritici a kritičky vyjadrovali. Tie si môžete pozrieť na zázname platformy na FB: https://www.facebook.com/dotykyaspojenia.sk/videos/2082242722064422/
 
Záver diskusie (pred polnocou) sa už venoval ďalšiemu smerovaniu festivalu Dotyky a spojenia. Do diskusie sa zapojil divadelný teoretik prof. Miloš Mistrík s názorom o nízkej kritickosti festivalu/platformy. Svoj postoj demonštroval aj na príklade našej inscenácie, ktorá bola podľa jeho názoru "...najhoršou, akú od nášho divadla videl." 
Nuž, slovami dramaturgičky Moniky Michnovej, je to legitímne, asi nie je možné, aby sme mali všetci rovnaký názor a asi by to nebolo ani dobré.
 
Ďakujeme srdečne organizátorom/kám za (dvojnásobné) pozvanie na tento ročník festivalu a tešíme sa na spoluprácu aj do budúcna. 
 
   
(mt)