Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
ROK 2012

OCENENIA
V tomto roku Slovenský literárny fond udeľoval Ceny a prémie za tvorivé počiny v predchádzajúcej divadelnej sezóne, konkrétne prémie:
Márii Šamajovej za postavu Božky v inscenácii Reality snov a herečky v inscenácii pre deti Tatranky.
Nine Müllerovej za dve herecké úlohy v BDNR, vo Variáciách lásky a za úlohu mladšej dcéry v inscenácii Reality snov.
Mariánovi Peckovi a Ivete Škripkovej za iniciovanie projektu Batolárium pre batoľatá na Slovensku.
 
NOVÉ TITULY
V r. 2012 sa BDNR, dramaturgia a réžia, zamerala na posilnenie tvorby pre deti. Pomer premiér je 4:1 (deti:dospelí).
Pre deti:
Emília Hoffmanová: Tatranky, réžia: Marián Pecko, premiéra: 8.1. 2012
Bela Schenková podľa predlohy Charlesa Perraulta: Kocúr v čižmách, réžia: Bela Schenková, premiéra: 18. 3. 2012
Akvabatolárium, réžia: Monika Kováčová, premiéra: 22. 4. a 29. 4. 2012
Marta Guśniowska: Dobrú chuť, vlk!, réžia: Marián Pecko, premiéra: 9. 12. 2012
Pre dospelých:
Jean Genet: Slúžky, réžia: Viliam Dočolomanský, obnovená premiéra: 22. 12. 2012
 
FESTIVALY NA SLOVENSKU
Nová dráma, Bratislava, Jana Juráňová: Reality snov
Dotyky a spojenia, Martin, Jana Juráňová: Reality snov
Kremnické gagy, Kremnica, Akvabatolárium
Kremnické gagy, Kremnica, Batolárium
Divadelná Nitra, Nitra, Bela Schenková podľa predlohy Charlesa Perraulta: Kocúr v čižmách
Divadelná Nitra, Nitra, Iva (Ne)bojsaňa: Bubácka rozprávka
 
PREDSTAVENIA DIVADLA ODOHRANÉ V ZAHRANIČÍ
Rzeszow, Poľsko, KUBO
Bielsko-Biala, Poľsko, Kocúr v čižmách
Plzeň, Česko, Premena
Hradec Králové, Česko, Premena
Praha, Česko, Reality snov
Praha, Česko, Anička Ružička a Tonko Modrinka
 
PREDSTAVENIA A NÁVŠTEVNOSŤ
Divadlo malo na repertoári 17 titulov pre deti a 11 titulov pre dospelých. Predstavenia videlo vyše 18. tisíc divákov a diváčiek doma i v zahraničí.
BDNR odohralo 270 predstavení pre deti a pre dospelých na domácej scéne a 70 hosťujúcich predstavení pre deti a pre dospelých. V BDNR účinkovalo 23 hostí, pozvaných súborov v rámci festivalu Bábkarská Bystrica.
Medzi detské divácky úspešné tituly patrila inscenácia Kocúr v čižmách, celkom sa odohrala 34 ráz a videlo ju 3180 divákov a diváčiek.
Z inscenácií pre dospelých najviac repríz dosiahli Variácie lásky, celkom 21 a videlo ju 1023 divákov a diváčiek.
 
PROJEKTY DIVADLA
Bábkarská Bystrica 2012, Dvojitý impulz – zameranie: medzinárodný festival bábkového divadla pre deti a dospelých
Spolupráca s Divadelným ústavom, medzinárodný projekt Platforma 11+, kreatívne písanie pre tínedžerov/rky – BDNR pokračuje v medzinárodnom projekte Platforma 11+, je to projekt spolupráce divadla s Divadelným ústavom v Bratislave, ktorý je členom veľkého medzinárodného projektu zameraného na rozvoj kreatívnych literárnych zručností tínedžerov/rky. Do projektu je zapojených 11 krajín z EU a zo Slovenska viacero divadiel (napr. Ludus, DAB Nitra, Mestské divadlo Žilina, SKD Martin a pod.). Cieľom projektu je vznik literárnych prác tínedžerov/rky a súčasne vzbudiť záujem o divadlo a divadelné dianie. V BNDR pracuje Platforma +11 pod vedením Ivety Škripkovej a navštevuje ju  detí vo veku od 10 do 18 rokov. Projekt je financovaný Divadelným ústavom v Bratislave. V rámci tohto projektu boli uskutočnené prezentácie činnosti divadelných dielní (kreatívne písanie a klub dramaticky mladých) tínedžerov a tínedžeriek v Banskej Bystrici a v Martine v rámci festivalu Dotyky a spojenia 2012. V rámci Platformy naštudovali herci divadla E. Dočolomanská a P. Butkovský inscenáciu Face me spolu s hercami iných národností, zapojeným v tomto medzinárodnom festivale Bábkarská Bystrica 2012.
DramaKlub pre deti od 10 rokov – pracuje pod vedením herečky Márie Šamajovej od roku 2010.