Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
ROK 2011

OCENENIA
Literárny fond udelil prémiu hosťujúcej herečke Márii Danadovej za postavu Matky v inscenácii hry B. S. Timravy a E. M. Šoltésovej: Variácie lásky.

Inscenácia poviedky Franza Kafku Premena (premiéra 10. 12. 2010) priniesla prémie Literárneho fondu herečkám Ivane Kováčovej za postavu Otca a Marianne Mackurovej za dvojrolu starej a mladej slúžky. Cenu Literárneho fondu za réžiu rovnomennej inscenácie získal Marián Pecko.
Herec Tomáš Mischura, ktorý bol členom umeleckého súboru Bábkového divadla na Rázcestí v divadelnej sezóne 2010/2011, získal prestížne slovenské ocenenie DOSKY 2011 v kategórii Objav sezóny 2010/2011. Cenu získal za stvárnenie postavy Gregora Samsu v inscenácii Premena, pod režijným vedením Mariána Pecka. Ide o prvé ocenenie získané v rámci ceny DOSKY pre tohto mladého herca a tiež pre Bábkové divadlo na Rázcestí.
Text Ivety Horváthovej Rodinné blues získal druhé miesto v anonymnej dramatickej súťaži Alfréda Radoka za rok 2010. Táto hra získala súčasne zvláštnu cenu Zlatá žaba za výnimočné dielo v oblasti genderovej problematiky.
Katarína Kováčová, členka Platformy + 11 pri BDNR, získala druhé miesto za rozprávku Záchrana jahodovej jahody v slovenskej súťaži mladých autorov/riek Dramaticky mladí.

NOVÉ TITULY
Pre deti:
Milan Rúfus: Rozprávky, réžia Karel Brožek a. h. (premiéra: 27. 2. 2011)
Batolárium, réžia Monika Kováčová a. h., (premiéra: 18. 10. 2011), podporené MK SR
Pre dospelých:
B. S. Timrava, E. M. Šoltésová: Variácie lásky, scenár a réžia: Iva Š., premiéra: 25. 3. 2011
Jana Juráňová: Reality snov, réžia: Iva Š., premiéra 16. 9. 2011, podporené MK SR
Počas Noci divadiel mal premiéru nový divadelný žáner (ktorý je zároveň i názvom podujatia) – Ležohra v réžii Mariána Pecka.
V rámci štúdia TWIGA, v spolupráci s neziskovými ženskými organizáciami na Slovensku (Fenestra, MyMamy, Žena v tiesni, EsFem...), vznikol divadelný happening Vec: Cesta číslo 5 na podporu boja proti rodovo podmienenému domácemu násiliu v párových vzťahoch (projekt podporil Úrad vlády SR a MK SR 2011). Happening sa konal v siedmich mestách na Slovensku:
Banská Bystrica, Poprad, Košice, Prešov, Michalovce, Martin a Bratislava v termíne od 21. 11. do 5. 12. 2011.
 
FESTIVALY
BDNR prezentovalo svoju tvorbu na ôsmych festivaloch doma a v zahraničí.
Na Slovensku:
Dotyky a spojenia, Martin, F. Kafka: Premena

Bábkarská Žilina, J. Hollý: KUBO a Timrava – Šoltésová: Variácie lásky

Zvolenské hry zámocké, Zvolen, Timrava – Šoltésová: Variácie lásky

Femfest Prešov, Timrava – Šoltésová: Variácie lásky

V zahraničí:
Čekání na Václava, Hradec Králové, F. Kafka: Premena, CZ

Medzinárodný festival Anima, Olštýn, J. Čapek: Rozprávky o psíčkovi a mačičke, PL

Medzinárodný festival Bábka je človek, Varšava, Timrava – Šoltésová: Variácie lásky, PL 

Medzinárodný festival Sztuka szuka malucha, Poznaň, Batolárium, PL
 
PREDSTAVENIA, NÁVŠTEVNOSŤ
Divadlo malo na repertoári 13 titulov pre dospelých a 14 titulov pre deti. Predstavenia videlo 15-tisíc divákov a diváčiek doma i v zahraničí. Pomer detských a dospelých divákov: 36% dospelých a 64% detských divákov/čiek z ročnej návštevnosti divadla.
BDNR odohralo 287 predstavení pre deti a pre dospelých, z toho 224 na domácej scéne. V BDNR účinkovalo 10 hostí, pozvaných divadelných súborov.
Všetky reprízy hry pre dospelých J. Juráňovej Reality snov boli vypredané.
Medzi detské divácky úspešné tituly patrila hra Ulricha Huba Traja tučniaci a potopa sveta, celkom sa odohrala 32 ráz a videlo ju 2 300 divákov.
Z inscenácií pre dospelých najviac repríz dosiahli Variácie lásky, celkom 23.
 
HOSTIA
V divadle po prvý raz hosťujú Jana Oľhová a Daniel Heriban (SKD Martin).
Po prvý raz sa v BDNR predstavil ako autor hudby Daniel Heriban v hre Jany Juráňovej Reality snov. Po prvý raz napísala hru pre BDNR slovenská prozaička Jana Juráňová.
Po 15 rokoch znovu v BDNR režíroval český režisér Karel Brožek so svojím tímom: Alois Tománek, výprava, Norbert Bodnár, hudba. 

Inscenácia Milana Rúfusa Rozprávky sa prvýkrát hrala v divadle v r. 1977, teda pred 34 rokmi.
Po prvý raz sa ako režisérka inscenácie pre batoľatá uviedla Monika Kováčová so svojim tímom: Tomáš Pohorelec, hudba, Františka Fehérová, výprava.
Počas roka ako lektorka dramaturgie pracovala Monika Tatarková, študentka AU v Banskej Bystrici.
 
PROJEKTY DIVADLA
Štúdio TWIGA
Pri divadle pracuje jediné rodovo orientované štúdio na Slovensku (od r. 2007). Nadväzuje na výsledky projektu www.ruzovyamodrysvet.sk. Pracuje pod vedením Ivety Škripkovej. Jeho členkami sú herečky BDNR a hostky, napr. Nina Muller, Mária Danadová, Veronika Fekiačová, Slavomíra Fulinová a iní/é. V tomto roku TWIGA pripravila dva projekty, turné inscenácie Šmíračky v mestách Košice, Prešov, Bratislava (marec 2011), divadelný happening Vec: cesta č. 5 (november – december 2011).

Platforma 11+
Kreatívne písanie pre tínedžerov/rky, hlavným garantom je Divadelný ústav Bratislava. Kreatívne písanie v BDNR vedie Iveta Škripková.

Dramatický klub pre deti od 10 rokov
DK pracuje pod vedením herečky Márie Šamajovej od r. 2010.
Batolárium, projekt pre batoľatá
Nový projekt divadla, prvýkrát na Slovensku, inscenácie určené pre deti od 10 mesiacov v sprievode rodičov.