Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
Projekt DIVADLO + ŠKOLA = 2020 nadväzuje na dlhodobé aktivity divadla v oblasti práce so školami, napr. projekt Divadelný mlyn v spolupráci so ZŠ Sitnianska /1993 - 1997/, SofiART realizovaný so školou Trieda SNP 20 /2010-2011/, kreatívne ateliéry DramaKlub a Tvorivé písanie pre deti a mládež, ktoré prebiehajú pri BDNR kontinuálne od r. 2010 a pod.
Zámerom projektu je: 
  • úzky kontakt žiakov a žiačok s umením;
  • vyzdvihovanie pozitívnych ľudských hodnôt cez estetické vplyvy;
  • možnosť rozvíjať umelecký potenciál dieťaťa;
  • zapojenie podnetov z divadelných predstavení a ostatných spoločných aktivít priamo do vyučovacieho procesu aj mimoškolských aktivít;
  • pravidelné účinkovanie s inscenáciami vhodnými do tried v školách;
  • vznik divadelnej jednoaktovky (Vý)činy slovenčiny; (info o premiére inscenácie TU)
  • pravidelná návšteva vybraných divadelných predstavení v BDNR.
 
Od januára 2020 sa prostredníctvom divadelných a paradivadelných aktivít pokúšame osloviť a stimulovať žiakov, žiačky na školách:
 
ZŠ Slovenského slobodného vysielača,          ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica        
Banská Bystrica                                               
www.zsdumbb.edupage.org
www.zsssvbb.edupage.org

 
            
 
ZŠ Spojová, Banská Bystrica                           ZŠ s MŠ, Hriňová
www.zsspojova.edupage.org
                                                                          www.1zshrinova.edupage.org
           
 
TABUĽA OHLASOV
 
 
(v mesiacoch marec - jún 2020 bol projekt pre pandémiu koronavírusu pozastavený)