3. 9. – 30. 9., Štátna vedecká knižnica/Galéria v podkroví
SHAKESPEAROVE PRECHÁDZKY V SNOCH
Putovná výstava venovaná 450. výročiu narodenia dramatika Williama Shakespeara.

Vernisáž: 3. 9. 2014 o 17.00 hod., otvorené: ut – pia: 10.00 – 17.00, festivalová sobota (27. 9.): 9.00 15.00
 

Prvá putovná výstava k narodeniu a smrti Williama Shakespeara reflektuje javiskový život hrdinov romancí. Hoci sú počtom aj inscenačnou tradíciou najútlejšou časťou diela, predsa znamenajú v dejinách slovenského profesionálneho divadla a kultúry výnimočnú udalosť. Sprítomňujú svet na pomedzí sna a skutočnosti, reálne sa neraz prelína s ireálnym, svet ľudí so svetom magických bytostí. Hudobnosť autorových diel podporuje univerzálnosť Shakespearových hier. Sú zrkadlom konkrétnych ľudských situácií a nechávajú tvorcov slobodne interpretovať náš svet (autor textu: Martin Timko).
Kurátor výstavy: Martin Timko, výtvarné a priestorové riešenie: Miroslav Daubrava, grafické riešenie: Viera Burešová, technická realizácia: Milan Havlík. Tlač: COPEX, s. r. o.


Výstavu pripravil Divadelný ústav pri príležitosti 450. výročia narodenia dramatika. 
Ďakujeme Štátnej vedeckej knižnici za podporu a pomoc pri organizovaní výstavy a poskytnutie priestoru!