Utorok 23. 9., 18.00 hod., BDNR/Teátrium
NAČO FESTIVAL?
Verejná diskusia o význame a postavení umenia a kultúry na Slovensku a v zahraničí. V rámci slovenskej inciatívy www.nacoumenie.sk.
 

Iniciatíva Deň bez umenia a www.nacoumenie.sk vznikla ako platforma na vyjadrenie a uverejňovanie názorov a zhromažďovanie informácií na tému významu a postavenia umenia na Slovensku aj v zahraničí. Má upozorniť na problémy, získať rôzne názory, vyvolať verejnú diskusiu, hľadať odpovede, ale aj pomôcť zmeniť postoj elít a širokej verejnosti k umeniu. Hlavný organizátor platformy je Asociácia Divadelná Nitra, www.nitrafest.sk.

Videoanketu na tému Načo festival (v Banskej Bystrici)? a Načo (bábkové divadlo)? si môžete pozrieť TU.


Streda 24. 9., 18.00 hod., BDNR/Teátrium 
DIVADELNÉ FESTIVALY V ZAHRANIČÍ 
Stretnutie s pozvanými hostkami a hosťami spojené s prezentáciou medzinárodných festivalov v Česku, Poľsku, Maďarsku, Portugalsku a inde.

 

Štvrtok 25. 9., 18.00 hod., BDNR/Teátrium
IMPULZY PRVÉHO IMPULZU
Odborná diskusia o predstaveniach pre deti uvedených na festivale. Odovzdanie Ceny Detskej poroty.
   

Počas troch dní Prvého impulzu budú sledovať festivalové predstavenia dve študentky a jeden študent Katedry divadelných štúdií, VŠMU Bratislava, Barbora Forkovičová, Lucia Šmatláková, Ján Balaj a teatrologička Eva Kyselová. Svoje postrehy a reflexie predstavia na záverečnom stretnutí Prvého Impulzu. Diskusia bude prebiehať pod vedením Evy Kyselovej. Výstup z diskusie bude spracovaný a uvedený na portáli www.bdnr.sk a v dvojtýždenníku Reflektor, v internetovej študentskej revue Katedry divadelných štúdií, VŠMU Bratislava, www.reflektor.vsmu.sk

V spolupráci s Katedrou divadelných štúdií VŠMU, Bratislava.