Sobota 27. 9., 14.00 hod., Skuteckého 10, pred Špeciálnym trestným súdom, v ktorom počas SNP sídlila Slovenská národná rada (v prípade nepriaznivého počasia prezentácia prebehne v cukrárni v Slovesnkom misíjnom hnutí)
PREZENTÁCIA KNIHY: Výkrik. Voľba (Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia.)

Zostavila: Dagmar Kročanová. Štúdie napísali: Dagmar Kročanová (Výkrik) a Veronika Svoradová (Voľba). Vydal: Divadelný ústav, Bratislava, 2014.
V spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.


V roku 2014 si pripomíname 100 rokov od začiatku prvej svetovej vojny a 70 rokov od Slovenského národného povstania; nasledujúci rok si pripomenieme 70. výročie výhry nad fašizmom. Ako spomienku na tieto míľniky našej histórie pripravil Divadelný ústav dvojzväzkový zborník hier s tematikou prvej a druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania v slovenskej dráme. 

Publikácie obsahujú divadelné hry slovenských dramatikov v širokom časovom rozpätí, od obdobia medzi svetovými vojnami až po 90. roky minulého storočia (Martin Rázus, Vladimír Hurban Vladimírov, Ferko Urbánek, Jozef Gregor-Tajovský, Karol Horák, Ivan Stodola, Leopold Lahola, Juraj Váh, Peter Karvaš, Ivan Bukovčan, Osvald Zahradník, Vladimír Klimáček atď.).

Dvojzväzková zbierka slovenských divadelných hier by mala poskytnúť pravdivý obraz o tom, ako slovenská dráma tematizovala konkrétne historické udalosti – vojnové konflikty 20. storočia v rôznych politických systémoch. Zároveň si aj takýmto spôsobom uctíme obete najstrašnejších svetových vojnových konfliktov v 20. storočí (autorka textu: Andrea Dömeová).

 

Knihu do života uvedie p. Eva Karvašová, manželka dramatika Petra Karvaša.

 

Autorky štúdií: