Piatok 26. 9. o 11.00 hod., BDNR/divadelná sála
MEDZINÁRODNÁ TEATROLOGICKÁ KONFERENCIA: WILLIAM SHAKESPEARE A JEHO INTERPRETÁCIE V BÁBKOVOM DIVADLE

Ide v poradí o tretiu konferenciu venovanú témam bábkovej tvorby pre dospelých, ktorá sa koná v rámci festivalu Bábkarská Bystrica (Bábkové divadlo pre dospelých?,  2010, Režisérske osobnosti v bábkovom divadle pre dospelých, 2012). Tematicky nadväzuje na snahy festivalu o emancipáciu a potvrdenie právoplatnosti bábkovej tvorby pre dospelých. 
 
Počas konferencie sa predsvia nasledujúce prednášajúce a prednášajúci so svojimi príspevkami:
Carole Giudicelli: Medzi maskami, hercami a bábkami alebo Ako tvarovať ilúziu v Shakespearovej Búrke

Jungmin Song: Shakespearova revitalizácia: Bábkové koprodukcie v Británii
Didier Plassard: Drámy pre bláznov od Edwarda Gordona Craiga a Shakespeare
Henryk Izydor Rogacki: Bábky hrajú Shakespeara
Nina Malíková: Shakespeare v českom bábkovom divadle
Ida Hledíková: Vizualizácia Shakespearových hier v bábkovom divadle

 

Z anglického jazyka simultánne tlmočí Katarína Feťková.

 

Konferencia sa koná vďaka spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave, ktorý je hlavným odborným partnerom festivalu.
Jednotlivé príspevky budú zverejnené v publikácii Divadelného ústavu. 
Za podporu ďakujeme Research Commission UNIMA.