Detská porota
Na 19. ročníku festivalu pracuje jediná porota. Zdalo sa nám dôležité udržať práve túto porotu, aby sme potvrdili rovnoprávne postavenie detí a hodnotu ich názorov na tvorbu dospelých na festivale. Jej členkami sú mladé dievčatá, vo voľnom čase sa venujú  písaniu a hereckej príprave. Navštevujú jednak DramaKlub pri BDNR (vedie herečka BDNR Mária Šamajová) a jednak Tvorivé písanie (vedie Iveta Škripková). Majú blízko k divadlu, k umeniu, k pocitom. Vedia vyjadriť svoj názor. Členkami poroty sú: Emília Skokanová (11 rokov), Kristína Kostiviarová (14 rokov), Alexandra Janovcová (14 rokov). Predsedníčkou poroty je Lucia Jaďuďová (15 rokov), niekoľkonásobná finalistka i výherkyňa súťaže hier mladých autorov Dramaticky mladí. Porota odovzdá cenu na záverečnom stretnutí Impulzy Prvého impulzu 25. 9. 2014. (is)