Festival patrí medzi renomované kultúrne akcie v oblasti bábkového divadla a slovenského profesionálneho divadelníctva s medzinárodným významom. Je najväčším festivalom bábkového divadla na Slovensku. Koná sa od r. 1977 a od r. 1994 existuje ako medzinárodný. 
V r. 2010 festival zmenil koncepciu a rozdelil sa na dva tvorivé impulzy.

 

HLAVNÝ PROGRAM FESTIVALU 
SPRIEVODNÝ PROGRAM FESTIVALU