Zaujímavosti pre hostí a hostky

Milí priatelia, milé priateľky, kolegyne, kolegovia, festivaloví hostia, hostky, diváčky a diváci!
 
Už o necelé dva mesiace Vás budeme môcť privítať na 19. ročníku medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre dospelých a deti Bábkarská Bystrica 2014, Dvojitý impulz, ktorý sa koná od 23. 9. do 27. 9. 2014 v Banskej Bystrici. Bude sa niesť v znamení niekoľkých inšpiratívnych "i". Od roku 2010 je festival rozdelený na dva impulzy Prvý impulz pre deti a ich rodičov (23. 9. – 25. 9. 2014) a Druhý impulz pre dospelých (26. 9. – 27. 9. 2014). Snaží sa podnecovať imagináciu a invenciu, rovnako tak profesionálnu ako divácku.

Prvým impulzom by sme radi inšpirovali predstaveniami, ktoré svedčia o rôznych formách kreatívneho myslenia v bábkovom divadle pre deti doma i v zahraničí. Ponúka 11 inscenácií zo 4 krajín (SK, CZ, PL, HU).
 
Druhý impulz sa prioritne venuje trom výročiam, ktoré definujú našu historickú a kultúrnu identitu: 450. výročiu narodenia W. Shakespeara, 70. výročiu Slovenského národného povstania, 75. výročiu vypuknutia druhej svetovej vojny. Predstaví sa počas neho 6 inscenácií zo 4 krajín (SK, CZ, PL, PT).
 
Sprievodnými podujatiami chceme iniciovať diskusie na aktuálne témy a ideovo nadviazať na smerovanie festivalu. Ponúkneme v rámci nich výstavy, medzinárodnú konferenciu, stretnutia s organizátormi a organizátorkami festivalu, domácimi aj zahraničnými hostkami a hosťami, prezentáciu knihy, vyhlásenie Ceny detskej poroty a mnohé iné.
 
Niekoľko tipov, prečo navštíviť Bábkarskú Bystricu 2014:
 
•         IMAGINÁRIUM. Niekoľko týždňov pred začiatkom festivalu spustíme (inter)aktívnu výstavu bábok pre všetky zmysly Imaginárium, ktorá nedá priestor žiadnej inaktivite.
•         BATOLÁRIÁ. Ako jediný festival na Slovensku ponúkneme produkcie pre deti od nula rokov, ktoré vznikli v krajinách V4: AKVAbatoláRIUM (SK), Kolo, kolo mlynské (PL), Klipi-klapi, klipi-klap (HU) a O baránkovi, ktorý spadol z neba (CZ).
•         DUDA PAIVA. Predstavíme inscenáciu Marvin od slávneho holandského autora, režiséra, bábkara, tanečníka a performera Duda Paivu, ktorá vznikla v Divadle loutek Ostrava (CZ).
•         MARTA GUŚNIOWSKA. Prostredníctvom dvoch slovenských inscenácií (Dobrú chuť, vlk!, réžia: M. Pecko a O rytierovi bez koňa, réžia: J. Malinowski) uvedieme hry významnej a oceňovanej poľskej autorky, ktorá sa špecializuje na tvorbu pre deti, Marty Guśniowskej.
•         ZAČNITE S VYSŤAHOVANÍM! Uvedieme projekt Začnite s vysťahovaním! (réžia: K. Aulitisová) – prvý site specific, ktorý vzniká ako koprodukcia festivalu Bábkarská Bystrica s umeleckými školami VŠMU, JAMU a Konzervatóriom J. L. Bellu.
•         OCENENÉ INSCENÁCIE. Ponúkame množstvo ocenených inscenácií, napr.: Pes (prí)tulák (SK) a Sen noci svätojánskej (PL).
S inscenáciou Bartimejove pašie bude hosťovať zoskupenie Med a prach, ktoré získalo Cenu za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku Hašterica 2013.
•         NAČO FESTIVAL? Stretnutím Načo festival? sa zapojíme do slovenskej iniciatívy Deň bez umenia (www.nacoumenie.sk).
•         PORTUGALSKO. Po prvýkrát na festivale uvedieme divadlo z Portugalska: A Tarumba – Teatro de marionetas.
•         DIVADELNÉ FESTIVALY V ZAHRANIČÍ. Ponúkame možnosť stretnúť sa s reprezentantkami a reprezentantmi medzinárodných festivalov počas otvoreného stretnutia.
•         ZAHRANIČNÍ HOSTIA A ZAHRANIČNÉ HOSTKY. Privítame na festivale významných hostí a hostky z 10 európskych krajín.
 
Viac informácií o festivale a programe získate na www.bdnr.sk/bab. Veríme, že Vám náš program bude imponovať a stretneme sa koncom septembra v Banskej Bystrici.
 
Festivalový tím Bábkarskej Bystrice 2014, Dvojitý impulz