Verejná diskusia Načo festival?

Včera, 23. 9. o 18.00 hod., sa v Teátriu uskutočnila verejná diskusia o zmysle a postavení umenia na Slovensku a v zahraničí NAČO FESTIVAL? Zapojili sme sa ňou do celoslovenskej iniciatívy www.nacoumenie.sk. Diskusiu uvádzali riaditeľka divadla Iveta Škripková a umelecký šéf Marián Pecko. Mali sme tú česť privítať vzácne hostky a hostí: Darinu Károvú, dramaturgičku, riaditeľku festivalu Divadelná Nitra, Vieru Dubačovú, režisérku, riaditeľku festivalu Arteterapia a poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a Róberta Mankoveckého, dramaturga, riaditeľa festivalu Dotyky a spojenia. Okrem ich myšlienok a názorov sme na diskusii odpremietali videoankety, v ktorých na otázky Načo festival (v Banskej Bystrici)? a Načo (bábkové) divadlo? odpovedali oslovení Banskobystričania, Banskobystričanky, ako aj zahraniční umelci a umelkyne. Videoankety si môžete pozrieť TU.
Keďže išlo o diskusiu verejnú, zapojila sa do nej aj odborná a divácka verejnosť, ktorá sa zúčastnila na festivale Bábkarská Bystrica 2014. Záznam z diskusie uverejníme po festivale na webovej stránke divadla www.bdnr.sk. (mak)  

 

Komuniké z Dňa bez umenia (8. 9. 2014) si môžete prečítať TU.