Prerušili sme sťahovanie

Dva týždne sa v kaštieli Radvanských diali veci, na ktoré kaštieľ určite nie je zvyknutý. 21 mladých študentov a študentiek herectva z VŠMU, JAMU Brno a Konzervatória J. L. Bellu v dvojfázových skúškach pripravovalo site specific k 70. výročiu SNP pod vedením pedagogičiek Kataríny Aulitisovej a Markéty Plachej. 22. 8., tento piatok, sa konala záverečná prezentácia naskúšaného materiálu. V atypickom priestore polorozpadnutého kaštieľa a jeho tajomných izieb, vznikla sugestívna koláž scénických obrazov s témami smrti, bolesti, odvahy, i zrady s využitím rôznych materiálov, samotného priestoru, tela, pohybu a historických faktov, ozvláštnená výtvarnými inštaláciami.
Študentská práca sa zavŕšila, ďalšie stretnutie je plánované tesne pred začiatkom festivalu 22. 9. Tešíme sa na premiéru a srdečne pozývame všetkých a všetky na invečné oživenie minulosti a súčasnosti! Nájdete nás 26. 9. o 15.00 hod., v budove, ktorá kedysi bola architektonickým klenotom. Týmto predstavením otvárame Druhý impulz festivalu pre dospelých. (is)