Festivalový spot!

Predstavujeme spot festivalu Bábkarská Bystrica 2014, Dvojitý impulz! Za foto Banskej Bystrice z časov minulých ďakujeme Banskobystrickému spolku okrášľovaciemu a ochrannému (www.bbsoo.sk). Námet: Peter Paulus, animácia: Palko Matia.