Začali sme s vysťahovaním!

Projekt festivalu Bábkarská Bystrica 2014 k 70. výročiu SNP sa rozbehol! Na základe spolupráce s Katedrou bábkarskej tvorby VŠMU, JAMU Brno, Konzervatóriom J. L. Bellu a BDNR Banská Bystrica sa dňa 11. augusta o 10.00 hod., stretli účastníci a účastníčky projektu po prvýkrát.  Z divadla sa presunuli do kaštieľa Radvanských, kde už poobede začali s prvou priestorovou skúškou. Výsledné predstvenie si môžete pozrieť 26. 9. na festivale Bábkarská Bystrica 2014. Autorky foto: Júlia Pecková a Monika Kováčová (is)