Anketa! Prípravy na festival pokračujú.

Diskusia bude súčasne pomyselným otvorením festivalu. Na diskusiu sme pozvali hostí a hostky z rôznych oblastí, osobnosti kultúrneho a spoločenského života z Banskej Bystrice a zo Slovenska. Počas diskusie budeme vysielať anketu, ktorú sme začali natáčať tento týždeň. V nej nám na dve otázky Načo festival? a Načo bábkové divadlo? odpovedali individuality z nášho regiónu a zo zahraničia. So svojimi názormi sa s nami podelili: Oľga Lauková, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice, Eva Chýlová, riaditeľka gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, Ján Košša, majiteľ stavebnej firmy Mijas, Vladimír Tomala, architekt, Belo Felix, hudobný skladateľ, Jana Sýkorová, zástupkyňa školy Tr. SNP 20., Banská Bystrica, Mária Danadová, redaktorka dramatických programov RTVS, herečka, Ľubica Laššáková, vedúca kultúrnej komisie VÚC BBSK, Juraj Haško, hudobný skladateľ, Nastasia Kuzmina, dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone, Marta Gajdošíková, riaditeľka STV 2, RTVS, Beata Kosová, rektorka UMB Banská Bystrica a zo zahraničia: Jiří Adámek, režisér, pedagóg DAMU Praha, Miloslav Klíma, dramaturg, pedagóg DAMU Praha (CZ), Marek Waszkiel, riaditeľ bábkového divadla, Poznaň, teatrológ, Malina Presluga, autorka textov pre deti (PL). 
Anketu pripravili a zrealizovali: Iveta Škripková, Monika Kováčová, Marián Pecko a Michal Kočiš.
Vyberáme úryvky z názorov: ...divadlo je sprcha duše... prvý kontakt dieťaťa so živým umením je práve bábkové divadlo... vďaka divadlu a umeniu je v tomto meste lepšie...
Je to naozaj tak? A vieme ako to je?
Viac sa dozvieme a môžeme zažiť na diskusii 23. 9. o 18.00 hod., v BDNR s našimi hostkami a hosťom: Róbertom Mankoveckým, Vierou Dubačovou, Darinou Károvou, Katarínou Dudákovou, Slavkou Civáňovou. (is)