ROZHOVOR S LOTTOU NEVALAINEN, fínskou zástupkyňa medzinárodného združenia divadiel pre deti a mladých ľudí ASSITEJ.


Fínske divadlo pre deti je známe tým, že tvorí dlhšie obdobie inscenácie pre batoľatá. Odkedy zhruba sa táto tendencia objavila vo Fínsku a ktoré divadelné súbory sú lídrami v tejto oblasti? Aké sú reakcie divákov a diváčiek?
Prvé inscenácie pre dojčatá a batoľatá sa začali objavovať pred zhruba desiatimi rokmi a boli výborne prijaté fínskym obecenstvom už od začiatku. Francúzsky režisér Laurent Dupont (Compagnie ACTA, FR), jeden z priekopníkov tejto oblasti, spolupracoval na mnohých profesionálnych projektoch vo Fínsku a rovnako aj na festivale Bravo! Jeho práca a inscenácie hlboko ovplyvnili rozvoj predstavení pre najmenších. Rovnako tiež účasť na európskom projekte Malý vzrast, veľký obyvatelia hrala dôležitú rolu vo vývoji divadla a múzických umení pre deti. 
Vedúcimi skupinami v tomto odvetví sú napríklad Tanečné divadla Auraco, Tanečné divadlo Hurjaruuth, ,,baby" cirkus v podaní Monitaideyhdistys Piste & Mette Ylikorva, Riikka Siiral, a taktiež niekoľko bábkových divadiel ako Divadlo Mukamas, ktoré tiež ponúka inscenácie pre batoľatá. Je úžasné vidieť, že mnohé spoločnosti pokračujú v experimentovaní s tradičnými ako aj novými výrazovými prostriedkami.

 

Ako prijala a prijíma tento typ predstavení divadelná kritika vo Fínsku? Venuje tomu pozornosť, alebo vôbec nereflektuje dianie v tvorbe pre batoľatá?
Reakcie kritikov a kritičiek boli a sú pozitívne, hoci predstavenia pre najmenších nie sú konštantne vo svetle médií. Pozornosť kritiky zväčša zaujmú inscenácie, ktoré sú súčasťou festivalov.V priebehu posledných desiatich rokov sa tieto hry stali pravidelnou súčasťou repertoáru.

 

Hrávajú bábkové divadlá vo Fínsku pre dospelých divákov a diváčky? Pravidelne ako činoherné, alebo fungujú inak? 
Štátom financované bábkové alebo činoherné divadlá nehrávajú pre dospelých pravidelne, avšak absolventi a absolventky bábkohereckého odboru Umeleckej akadémie Turku založili „nezávislé profesionálne bábkové divadlá a spoločnosti“, ktorých zámerom je predovšetkým hrať pre dospelých. Fínske národné divadlo zaradilo bábkové predstavenie pre dospelých do svojho repertoáru po prvý raz až v roku 2013.

 

Je tvorba pre dospelých v bábkovom divadle bežnou, väčšinou záležitosťou, alebo sú takéto divadelné skupiny ojedinelé?
Faktom je, že predovšetkým mladá generácia bábkarov chce robiť predstavenia pre zväčša dospelé obecenstvo, avšak ich predaj a nájdenie vhodného priestoru je náročné. Osobne sa domnievam, že je jednoduchšie získať peniaze na uskutočnenie určitej inscenácie, než ju potom zmysluplnú dobu vo Fínsku hrávať. 

 

Reflektuje tvorbu pre dospelých v bábkových divadlách vo Fínsku tlač, alebo iné médiá? 
Ich záujem o bábkové predstavenia pre dospelých postupne rastie.

 

Vieme povedať, koľko divadelných skupín sa venuje bábkovému divadlu pre deti vo Fínsku, a kto podporuje ich činnosť?
Vo Fínsku existuje viac než desať profesionálnych bábkových divadiel a profesionálnych súborov, popri ktorých funguje aj nespočetné množstvo amatérskych. Tri z profesionálnych bábkových divadiel sú sponzorované z prostriedkov štátu a mestskej samosprávy (Divadlo podkova/Teatteri Hevosenkenkä, Divadlo Mukamas a Bábkové divadlo Sampo/ Nukketeatteri Sampo). Niekoľko skupín je bez podpory štátu, avšak dotujú ich mestské samosprávy, kultúrne úrady, súkromní sponzori. Činoherné divadlá, akými sú mestské divadlá, cirkusové spoločnosti/súbori alebo tanečné spoločnosti, taktiež z času na čas využívajú bábkové prvky vo svojich produkciách.

 

Koľko je vo Fínsku festivalov pre deti, kto je ich donorom? 
Desať bábkových festivalov a šesť festivalov s iným zameraním, všetky tieto majú program cielený pre deti. Áno, Fínsko je krajinou mnohých festivalov :) Tie sú poväčšine financované mestskými či krajskými samosprávami, kultúrnymi centrami, štátom, centrami na podporu umenia, súkromnými nadáciami...

 

Kedy vznikol váš festival Bravo! a čím sa odlišuje od ostatných festivalov? 
Festival Bravo! bol založený v roku 2000 Assitejom Finland ako súčasť jedného z ich projektov vrámci udalosti Helsinki – Európske hlavné mesto kultúry. Nasledujúci ročník festivalu sa uskutoční v marci 2016.
Program festivalu Bravo! v sebe zahŕňa medzinárodné divadlo, bábkové divadlo, cirkus a tanec pre deti a mládež. Tiež sme uviedli niekoľko projektov, ktoré boli výsledkom spolupráce medzinárodných a fínskych spoločností. Jedným z našich cieľov a taktiež dôležitou súčasťou festivalu je priniesť fínskym profesionálom, profesionálkam a našim členským súborom, okrem iného, aj nové, čerstvé podnety z oblasti divadla pre deti a mládež. Snažíme sa to docieliť prostredníctvom festivalových seminárov a workshopov.

 

Zhovárala sa: Iveta Škripková, z angličtiny preložila: Lujza Demuth.