IVETA ŠKRIPKOVÁ – riaditeľka festivalu, dramaturgička, členka dramaturgickej rady festivalu
bdnr@bdnr.sk, riaditelka@bdnr.sk, tel.: 048 412 56 23, 0910 357 503


MARIÁN PECKO – umelecký šéf, člen dramaturgickej rady festivalu
bdnr@bdnr.sk, tel.: 048 412 56 23, 0903 543 943


MONIKA KOVÁČOVÁ – dramaturgička, mediálna spolupráca, členka dramaturgickej rady festivalu
momonika.kovacova@gmail.com, tel.: 048 412 56 23, 0902 395 956


DIANA VIGAŠOVÁ – vedúca produkcie, komunikácia so zahraničnými festivalovými súbormi, ubytovanie, strava, sponzori
marketing@bdnr.sk, tel.: 048 412 55 13, 0907 807 999


LÍVIA PYŠNÁ – produkčná, administratívne záležitosti festivalu, individuálne hostky a hostia, komunikácia s domácimi festivalovými súbormi
bdnr@bdnr.sk, tel.: 048 412 56 23, 0907 807 999


MICHAELA FILADELFIOVÁ – produkčná, sprievodný program festivalu, sponzori
produkcia@bdnr.sk, tel.: 048 412 56 23, 0907 807 999


BEÁTA MARKOVÁ – prevádzka divadla, akreditácia, predaj vstupeniek, sponzori
prevadzka@bdnr.sk, tel.: 048 421 55 13, kl. 110, 0918 576 324


OĽGA MELICHAROVÁ – vedúca ekonómka, ekonomická stránka festivalu
ekonombdnr@stonline.sk, tel.: 048 412 55 08


RICHARD MAŽÁRY – vedúci javiskovej techniky, technické zabezpečenie festivalu a technická spolupráca so súbormi
bdnr@bdnr.sk, tel.: 0902 743 941


KATARÍNA MAŽÁRYOVÁ – vedúca ateliérov, propagácia festivalu
ateliery@bdnr.sk, tel.: 0904 524 307


Herci a herečky BDNR:
PETER BUTKOVSKÝ, EVA DOČOLOMANSKÁ, IVANA KOVÁČOVÁ (t. č. na rodičovskej dovolenke), MARIANNA MACKUROVÁ, JURAJ SMUTNÝ, ALENA SUŠILOVÁ, JOZEF ŠAMAJ, MÁRIA ŠAMAJOVÁ