ROZHOVOR S PORTUGALSKÝM DIVADLOM A TARUMBA, ktoré privítame na festivale po prvýkrát!

 

Po prvýkrát máme česť privítať súbor z Portugalska, preto naše otázky, ak dovolíte, sa nebudú týkať len vášho divadla. Avšak na začiatok dovoľte obligátnu otázku: čo znamená Tarumba? Prečo sa vaše divadelné zoskupenie takto volá? Ako ste vznikli a odkedy pôsobíte na profesionálnej scéne? Môžete napísať viac o Vašej činnosti (repertoár, herecký súbor a pod.)?
Je pre nás skutočným potešením vystúpiť na Vašom festivale a vôbec na Slovensku po prvý raz! A taktiež to pre nás predstavuje veľkú zodpovednosť!!
Tarumba, názov našej spoločnosti, znamená “byť zmätený” alebo “popletený”, “ohúrený”, “fascinovaný”, “zaskočený”, “udivený”,... a vyjadruje spôsob, akým si naša spoločnosť  vysvetľuje bábkové umenie. Tento názov je taktiež poctou Federicovi Garcia Lorcovi a Miguelovi Priestovi. Naša spoločnosť bola založená v roku 1993 pod umeleckým vedením Luísa Vieira s cieľom šíriť a propagovať bábkové, ako aj vizuálne divadlo. Bola založená skupinou ľudí z oblasti divadla, kinematografie, sochárstva a dejín umenia, ktorých spájala ich láska k umeniu bábkoherectva, ako aj hlboké/silné uvedomenie si potreby revitalizácie portugalského bábkového divadla so špeciálnym zameraním na vytvorenie predstavení pre dospelých.
Našou prvou hrou bol Doktor Faustus od Christophera Marlowa. Rozhodli sme sa ju stvárniť  pomocou marioniet. Celý prvý rok sme usilovne pracovali, budovali a nacvičovali, a v roku 1994 sme túto hru po prvý raz predstavili v lisabonskom Teatro da Trinidade, na siedmom ročníku Jesenného festivalu. Boli sme veľmi zvedaví, ako na našu hru zareaguje dospelé obecenstvo, a jeho reakcie boli naozaj skvelé! Kritika a odozva publika boli úžasné, a tak sme s projektom pokračovali. 
Skrátka, naším počiatočným úmyslom bolo vytvoriť bábkové inscenácie pre dospelých a podporiť čítanie ako aj objavovanie veľkých autorov. Práve preto sa náš prvý rok niesol v znamení marioniet  a hier od takých autorov ako sú Marlowe, Federico Garcia Lorca, Brecht a mnoho ďalších.
Následne sme pokračovali s prípravou predstavení, avšak v omnoho širšom zábere, čo sa týka bábkohereckej techniky (tieňohra, predmety, papierové figuríny, atď.) a najmä experimentovania, ktoré dalo základy nášmu umeleckému výskumu vzťahov medzi bábkarom/bábkarkou, bábkou, a objektom, rovnako ako aj medzi týmito a samotným obecenstvom.
Bábkové divadlo pre nás predstavuje pole umeleckej slobody, pole nespočetných možností, ktoré umožňujú prepojenie bábok s ostatnými umeleckými formami. Napríklad sa nám páči myšlienka toho, že bábka, narozdiel od živého herca z mäsa a kostí, môže doslova ponúknuť svoje srdce na dlani, a tento výjav môže byť prevedený v rôznych formách využívajúc rozdielne typy materiálov.
Neskôr sme naše pole pôsobnosti rozšírili aj o inštalácie/predstavenia a o inscenácie s pôvodným textom. A Tarumba ponúka okrem predstavení aj experimentálne dielne týkajúce sa bábkového umenia, konkrétne pre profesionálov, učiteľov či deti, ako napríklad Hračkárske divadlo alebo dielne tieňohry.
Naša spoločnosť taktiež usporadúva výstavy svojich zbierok, okrem iného zahŕňajúce aj hračkárske divadlá, ktoré sa momentálne nachádzajú v Národnom divadle Dona Maria II., Lisabon.
Záber našich umeleckých projektov bol rozšírený o a momentálne zahŕňa: tvorbu a umelecké experimentovanie; usporiadanie a organizáciu Medzinárodného festivalu bábkových a animovaných foriem – FIMFA Lx; výcvik a výskum v spojení s vytvorením Centra bábkových umení (Centro de Artes da Marioneta – CAMa).
V súčasnej dobe sa spoločnosť zameriava taktiež na rozvinutie Projektu lanovka (Project Funicular), výcvikový program, ktorý v sebe zahŕňa medzinárodné workshopy určené pre profesionálov vybraných na základe ich predchádzajúceho zamerania a skúseností. Účasť v programe je medzinárodná a kvôli špecifickému výberu trénerov a účastníkov kombinuje bábkoherectvo s inými umeleckými formami. Tento workshop sa po prvý raz uskutočnil v roku 2010 and je režijne vedený umeleckými osobnosťami ako sú Stephen Mottram, Agnès Limbos, Nicole Mossoux či Fabrizio Montecchi.
Počas 21 rokov svojej činnosti, spoločnosť Tarumba nielenže nadobudla skúsenosti, no čo viac  zhromaždila významnú umeleckú zbierku pozostávajúcu z bábok vlastnoručne vyrobených pre každú hru, zo starých a “historických” bábok, hračkárskych divadiel (originály z 19. a začiatku 20. storočia), divadelných kníh (najmä z oblasti bábkového divadla), fotografií, programov a plagátov, ktoré sú vystavené v Centre bábkových umení (Centro de Artes da Marioneta – CAMa), vytvorenom spoločnosťou Tarumba v roku 2007. Našu databázu si môžete pozrieť na: http://www.tarumba.org/Media.aspx

 

Koľko bábkových divadiel, prípadne nezávislých skupín tvoriacich v tejto oblasti je v Portugalsku? Ako sú financované, z akých zdrojov?
Momentálne sa v Portugalsku začína objavovať viac a viac spoločností či menších projektov, ktoré sú predovšetkým zamerané na bábkoherectvo. Myslíme si, že môžeme hovoriť o viac než 30 projektoch. Čo sa týka otázky finančnej podpory... tá do veľkej mieri vzbudzuje obavy, keďže podpora kultúry v Portugalsku je čím ďalej, tým vzácnejšia, čo sa taktiež odzrkadľuje na neskutočne malom počte bábkarských spoločností podporovaných Štátnym tajomníkom kultúry. Tieto projekty sú do značnej mieri výsledkom tvrdej práce zanietených umelcov, predaja predstavení a menšej podpory prichádzajúcej od mestských samospráv a iných zdrojov.

 

Prepokladáme, že väčšina divadiel, divadelných skupín pracuje pre deti, sú medzi nimi výnimky? Majú niektoré divadlá/skupiny len repertoár pre dospelých? Ak áno, ktoré
a aký je ich repertoár? Hrávajú pravidelne pre verejnosť, alebo sporadicky?

Áno, väčšina projektov je zameraná na deti, avšak existujú výnimky. Okrem našej spoločnosti môžeme ešte napríklad spomenúť Teatro de Marionetas do Porto alebo Teatro de Ferro. Obe tieto zoskupenia sa venujú pravidelnej produkcii a majú svoje vlastné priestory v meste Oporto. Hoci sa venujú aj tvorbe projektov zameraných na deti, podarilo sa im rozvinúť výskumnú prácu s umeleckým významom a využitím rôznych typov bábok v oblasti bábkového divadla pre dospelých. Ich repertoár pozostáva z rozličných diel, ktoré sú buď výsledkom kolektívnej tvorby alebo textov pochádzajúcich od rôznych autorov; napríklad v prípade Teatre de Ferro sú to niekedy texty Reginy Guimarães. Teatro de Marionetas do Porto je vedúcou spoločnosťou vytvorenou, nanešťastie už zosnulým, Joãom Paulo Seara Cardosom, ktorý sa venoval zaujímavému a dôležitému výskumu v oblasti tradičných i súčasných foriem bábkového divadla. 


Koľko bábkarských festivalov je v Portugalsku? Majú nejaké špecifiká v porovnaní s ostatnými európskymi festivalmi? 
Je ťažké uviesť nejaké konkrétne číslo, možno okolo desiatich alebo dvanástich, rozdelených medzi medzinárodné a národné festivaly a menšie exhibície. Myslíme si, že sú veľmi podobné ostatným európskym festivalom, avšak s omnoho nižšou finančnou podporou. Môžme vypichnúť, napríklad, FIMFA Lx, FIMP – Medzinárodný festival bábok v Porto alebo BIME – Medzinárodné bienále bábok v Évora.


Vaše divadlo organizuje takisto festival. Predstavte nám ho bližšie. 
FIMFA Lx – Festival Internacional de Marionetas de Formas Animadas (Medzinárodný festival bábok a animovaných foriem) usporadúvame a organizujeme ako spoločnosť A Tarumba – Teatro de Marionetas každoročne už od roku 2001. Tento festival sa stal jedným z najvýznamnejších festivalov bábkového divadla v Portugalsku.
FIMFA si vyslúžil povesť festivalu ponúkajúceho priestor na reflexiu týkajúcu sa bábkového umenia a na multidisciplinárne referenčné laboratórium, ktoré o sebe nechalo počuť ako na domácej tak i na medzinárodnej scéne. FIMFA Lx je umeleckým projektom medzinárodných rozmerov, ktorý je otvorený novým tendenciám a ponúka program na vysokej umeleckej i technickej úrovni, s veľmi súčasným uhlom pohľadu, špeciálne adresovaným dospelému obecenstvu.
V roku 2010 získal festival Cenu kritiky udelenú Portugalskou asociáciou divadelných kritikov “za svojich desať rokov neustálej a vytrvalej práce prinášajúcej Portugalsku to najzaujímavejšie a najdôležitejšie, čo jestvuje vo svete bábkového divadla, predmetov a animovaných foriem.”
Ako umeleckí riaditelia spoločnosti sme obdržali cenu Osobnosť 2013, ako súčasť Národného multimediálneho ocenenia udeleného APMP – Multimediálnou asociáciou za  “prispenie a inováciu, ako aj za kreatívnu tvorbu programu/organizáciu Festivalu bábok a animovaných foriem – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas - FIMFA Lx."
Už od svojho prvého ročníka je náš festival charakteristický inováciou a schopnosťou konfrontovať, to všetko vďaka programu, ktorý v sebe snúbi najnovšie technológie s tými najtradičnejšími bábkarskými spoločnosťami, a projekty s veľmi elementárnymi technikami inscenovanými v súčasnej a experimentálnej podobe.
Každý rok je pozvané široké spektrum medzinárodných spoločností z celého sveta, aby vystúpili v tých najlepších divadlách v Lisabone, ktoré sú taktiež našimi partnermi, tak ako Teatro São Luiz, Teatro Maria Matos, Teatro Nacional D. Maria II, Centro Cultural de Belém, Museu da Marioneta, a mnoho iných.
Každý ročník taktiež ponúka vo svojom programe sprievodné podujatia: prednášky, diskusie, dielne, výstavy, filmy o bábkovom divadle alebo trh kníh o bábkoherectve a divadle, atď.
Cieľom festivalu je uviesť rôzne štýly bábkového divadla a prelínania sa umeleckých foriem. To všetko je portugalskému obecenstvu sprostredkované formou nesmiernej rôznorodosti techník (tieňohra, predmety, plne viditeľné vedenie bábok, vizuálne divadlo, atď.). Okrem toho je naším cieľom aj to, aby bol tento festival momentom spoločného zážitku pre umelcov a performerov.
Každý ročník FIMFA má v úmysle prepojiť záujem umelcov, kritikov a tvorcov divadelných programov, a vytvoriť tak spojenia medzi režisérmi a verejnosťou, umením a jazykmi, divadlom a školami, univerzitami a inštitúciami. Budúci rok sa festival uskutoční v máji 2015 a oslávi tak svoje pätnáste jubileum!

 

Predstavenie The Love machine je, môžeme to povedať, vaším divadelným hitom. Ako a prečo ste sa rozhodli vytvoriť takéto predstavenie? 
Nápad na vytvorenie tejto produkcie vzišiel takmer prirodzene zo základných pojmov, s ktorými sme sa zaoberali: vytvoriť predstavenie o erotike; túžba vymyslieť inscenáciu pre obmedzený počet divákov; vytvoriť blízky a takmer intímny vzťah medzi umelcom/bábkarom a obecenstvom, bez bariér, na tej istej úrovni.
Predstavenie o erotike, ktoré by však postupovalo veľmi prirodzenými a naturálnymi krokmi, keďže sme nechceli aby bolo lascívne, či presiahlo určité hranice. Chceli sme dosiahnuť vytvorenie interaktívneho vzťahu s obecenstvom a zároveň mať priestor pre improvizáciu. Už od začiatku sme mali premyslených mnoho ciest a zážitkov, ktorými je možné divákov v rámci predstavenia viesť. Možno až na niekoľko momentov, v ktorých majú herci a diváci priestor na vzájomné experimentovanie.
Veľmi nás fascinujú prvotné experimenty s optickými hrami a ilúziami v histórii kinematografie. Na druhej strane, naša spoločnosť vlastní kolekciu hračkárskych divadiel, ktorých miniatúrny svet nás taktiež fascinuje. A, samozrejme, celkom sa nám páči aj koncept počiatočných putovných peep-show.
Prijatím a prácou na tejto výzve sme vytvorili niekoľko “príbehov” ukrytých na malých pódiách či v krabiciach. Náš Mironescópios využíva rôzne techniky: hru predmetov, tieňohru, papierové figúry a hologramy, a mnoho ďalších prekvapení...

 

S The Love machine ste navštívili veľa krajín. Môžete nám prezradiť, kde všade ste hrali? V akom jazyku? Koľko repríz má predstavenie? A aké boli a sú reakcie divákov? Sú rozdiely medzi reakciami divákov, líšia sa podľa krajín?
S touto inscenáciou sme už niekoľkokrát vystúpili v Lisabone, kde je vždy vypredané a kde sa taktiež tvoria dlhé čakacie listiny na každé naše ďalšie predstavenie. V rámci Portugalska sme tiež vystupovali vo Faro a Oporto. V zahraničí sme mali predstavenia vo Francúzsku – Festival  Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Dánsku – Silkeborg  Dukketeaterfestival – Festival of Wonder, Česku – 30. Skupova Plzeň, momentálne vystupujeme v Ljubljane, Slovinsko – Lutke 2014 a čaká nás ešte Váš festival na Slovensku!
Reakcie divákov boli doposiaľ ohromné a priniesli nám skvelý pocit zadosťučinenia! Niekedy je to náročné, keď sa predstavenie skončí a obecenstvo nechce opustiť priestory, cítia sa tam dobre a chcú sa s nami rozprávať. Sála tam skvelá atmosféra vzájomnosti a často sa niektoré elementy nášho obecenstva podelia o ich osobné príbehy alebo o niečo z ich kultúry, a práve to sa pričinilo o niekoľko veľmi významných momentov.
Je tiež zaujímavé, že niektorí diváci aj po vystúpení zostanú s našou spoločnosťou v kontakte, akosi veria, že sme práve tými postavami z predstavenia... je to veľmi zaujímavé.
Naše vystúpenia si pozreli ľudia z rôznych krajín, pochádzajúci z Japonska, Číny, Taiwanu, Francúzska, Spojených štátov, atď.... takmer z celého sveta. Niektorí diváci sú spočiatku hanbliví, no napokon ich naša divadelná cesta pohltí. Často nám ďakujú sa jedinečné chvíle, ktoré im priniesli pocit šťastia a vyčarili úsmev na ich tvári...
Jedna z charakteristík tohto predstavenia, ktorá nás na ňom najviac priťahuje, je, že nie je uzatvorené, nemenné. Neustále sa vyvíja, a každou sezónou pribúdajú nové nápady. Keďže jeho  uvedenie a vzťah s verejnosťou nie je štandardný, umožňuje nám to hrať na rozličných miestach, pričom tieto zmeny následne vytvárajú nové a nové scénické prostredie.
Nevieme sa dočkať vystúpenia na Vašom festivale a reakcií slovenského publika! No taktiež zrodu nových nápadov a myšlienok, ktoré môžu prísť práve od Vás...

 

Zhovárala sa: Iveta Škripková, z angličtiny preložila: Lujza Demuth.