SLOVAK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Konferencie

Preklady vybraných konferenčných príspevkov z anglického do slovenského jazyka pripravujeme.
 


1. 10. 2012 o 10.00 – 12.30 hod.
Tabu v tvorbe pre deti
Stredoslovenská galéria, Nám. Štefana Moysesa

Simultánne tlmočenie (z angličtiny a do angličtiny): Jana Šavelová

Na záver Prvého impulzu prinášame konferenciu, ktorej cieľom je vzbudiť záujem o tému pôvodnej tvorby v bábkových divadlách i zamyslenie sa nad touto problematikou a tiež upozorniť na obchádzané námety mimo tzv. hlavného prúdu tvorby pre deti. Konferencia ponúka viacero zásadných otázok: Prečo sa repertoár divadiel vyčerpáva predovšetkým rozprávkami? Ako, prečo a či naozaj otvárať tabu témy v tvorivej práci pre deti? Aký to má zmysel? Konferencia zároveň informuje o zaujímavých názoroch na túto tému v iných krajinách a o projektoch, ktoré zmysluplne otvárajú tabu témy v divadle pre deti. Koná sa v spolupráci s Divadelným ústavom. Jednotlivé príspevky budú publikované elektronicky a v časopise Kód (divadelný mesačník na Slovensku).

S prednáškami sa predstavia:

rubczak.jpg Alicja Morawska-Rubczak, teatrologička, PL, 
Medzi posvätným a pohŕdaním. Tabu témy v súčasnom divadle pre deti

ČÍTAŤ PREDNÁŠKU (anglický jazyk)

 

 

 


Louise Osborn, autorka/režisérka, UK, 
Tabu alebo žiadne tabu? To je otázka

ČÍTAŤ PREDNÁŠKU (anglický jazyk)

 

 

 

 


Barbara Malecka.JPG Barbara Małecka, Centrum sztuki dziecka, Poznaň, PL,
Súčasná dráma a film

ČÍTAŤ PREDNÁŠKU (anglický jazyk)
 

 

 

 

 


Zojka Mikotová.jpg Zoja Mikotová, Ateliér výchovnej dramatiky pre Nepočujúcich, JAMU Brno, CZ, Tabu v tabu
ČÍTAŤ PREDNÁŠKU (český jazyk)

 

 

 

 

 

 


2. 10. 2012 o 10.00 – 12.30 hod.
Režisérske osobnosti v bábkovom divadle pre dospelých
Stredoslovenská galéria, Nám. Štefana Moysesa

Simultánne tlmočenie (z angličtiny a do angličtiny): Jana Šavelová

Druhý impulz festivalu venovaný dospelým otvára medzinárodná konferencia, ktorej cieľom je upozorniť na osobnosti/režisérov, režisérky v súčasnom bábkovom divadle pre dospelých. Jednotlivé príspevky reflektujú inscenačné diela a tvorbu výrazných osobností z Česka, Slovenska a Poľska. Prinášajú nové informácie a poznatky pre laickú i odbornú verejnosť a súčasne otvárajú tému mýtov a predsudkov voči diváckej adresnosti v tvorbe bábkových divadiel. Konferencia sa koná sa v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Jednotlivé príspevky budú publikované elektronicky a v časopise Kód (divadelný mesačník na Slovensku).

S prednáškami sa predstavia:

Miloslav Klíma, DAMU Praha, CZ,
Otvorená divácka adresa inscenácií Josefa Kroftu

ČÍTAŤ PREDNÁŠKU (český jazyk)

 

 

 

 

 

Ida Hledíková, VŠMU, Bratislava, SK,
Osobnosti slovenskej bábkarskej réžie a ich divadelná poetika

ČÍTAŤ PREDNÁŠKU (slovenský jazyk)

 

konopko.jpgAleksandra Konopko, teatrologička, PL,
Ženské charaktery v bábkových inscenáciách pre dospelých v réžii Mariána Pecka v divadle Lalki i Aktora v Opole

ČÍTAŤ PREDNÁŠKU (anglický jazyk)

 

 
 • image
 • image
 • image