SLOVAK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

SEMINÁRE

Diskusia s tvorcami, tvorkyňami 3. 10. o 11.00 hod., Teátrium (BDNR)
Pozvaní hostia/hostky, tvorcovia bábkového divadla pre dospelých v diskusii o svojich skúsenostiach z tvorby pre dospelých v bábkových divadlách na Slovensku a v zahraničí.
Diskusiu vedie Naďa Uherová, absolventka dramaturgie a réžie Katedry bábkovej tvorby VŠMU, Bratislava. Vstup voľný!

Rodovo citlivé divadlo, 3. 10. o 14.00 hod., Teátrium (BDNR)
Od r. 2000 vznikajú v BDNR inscenácie pre dospelých dotýkajúce sa ženskej skúsenosti z nerodového alebo rodového hľadiska. Od r. 2007 pracuje pri divadle štúdio TWIGA – Theater Women Improvisation Gender Action, ktoré nadväzuje na rodový projekt www.ruzovyamodrysvet.sk. Čo je rodovo citlivé divadlo? V čom sa odlišuje od ostatných divadelných predstavení v tzv. hlavnom prúde alebo v tzv. alternatíve? Aké je divadlo okolo nás? Dokáže TWIGA pri BDNR osloviť laickú i odbornú verejnosť? Ak áno, čím? Ak nie, prečo? Kto môže tvoriť rodovo citlivé divadlo? A ako? Odpovede sa skrývajú v desaťročnej inscenačnej i performatívnej činnosti BDNR pre dospelých s témou: ženská skúsenosť. Rodovými témami sprevádza Iveta Škripková, spoluautorka feministického divadla na Slovensku. Vstup voľný!

 
 • image
 • image
 • image