SLOVAK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

VyŠEHRADSKÁ ŠTVORKA – SKICA, OBJEKT, BÁBKA, DIVADLO

Spoluorganizátori: Divadelný ústav v Bratislave, Stredoslovenská galéria
24. 9. - 17. 10. 2012
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

Hlavným usporiadateľom je Divadelný ústav v Bratislave v spolupráci so Stredoslovenskou galériou a Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Súčasťou bienále Bábkarská Bystrica boli od počiatku semináre, diskusie a výstavy. Počas jeho histórie ho obohatili výstavy výročné, osobnostné, zachytávajúce rôzne etapy tvorby jednotlivcov i divadiel. Spomenúť môžeme: Medzinárodný divadelný plagát (1988), Z televíznej tvorby Jany Pogorielovej-Dušovej (1988), Bábkarská Bystrica 1977-1996 (1996), Výstava českého, poľského, maďarského a slovenského divadla (1996), Slovenské bábkové divadlo (2002), Svet bábok očami Antona Anderleho (2004), Dvě století s českými loutkami (2006), Hračky – história a budúcnosť (2008), Cesta do krajiny Zázračno (2010).  Bábkarskú tvorbu z rôznych uhlov pohľadu prezentovala už viac ako desiatka expozícií.

Bábkarská  Bystrica 2012 ponúka výstavu, ktorá podčiarkuje súvislosti a umelecké vzťahy medzi krajinami Vyšehradskej štvorky a istým spôsobom završuje stredoeurópske zameranie festivalu v r. 1994 – 2008. Cez scénografickú tvorbu štyroch individualít z krajín V4 zdôrazňuje spoločné a výnimočné  v umení vystavujúcich umelcov.

Oslovení výtvarníci a výtvarníčka sú osobitými všestrannými tvorcami. Záber ich tvorby je široký nielen geograficky. Prekračujú oblasť bábkového divadla smerom k scénickým výpravám v činohre, opere, tanečnom divadle aj v arteterapeutických projektoch. Szilárd Boráros z Maďarska, Rafal Budnik  z Poľska, Eva Farkašová zo Slovenska a Tomáš Volkmer z Českej republiky ponúkajú vlastný výber zo svojej tvorby v krajinách Vyšehradskej štvorky. Svojou tvorbou dokazujú, že bábka je stále fascinujúca, inšpiratívna a komunikujúca. Všetci vystavujúci scénografi a scénografka sa venujú bábkovému divadlu v jeho rôznych podobách.

Szilárd Boráros je okrem tvorby v bábkových divadlách známy aj  exteriérovými projektmi – je autorom nadrozmerných bábok a organizátorom pouličných divadelných sprievodov. Boráros je skutočne stredoeurópsky výtvarník, ktorého prácu poznajú vo všetkých štyroch krajinách Vyšehradskej štvorky.


Rafał Budnik je predovšetkým rezbár a technóg. Spolupracuje s bábkarskými tvorcami, tvorkyňami v Európe a vykresáva do bábok ich fascinujúcu možnosť pohybu.


Eva Farkašová študovala bábkarskú scénografiu na pražskej DAMU, pracovala na dvoch stovkách inscenácií na Slovensku a ako výrazná tvorivá osobnosť sa prezentuje aj v Poľskej republike a v Česku.


Tomáš Volkmer je v Českej republike spojený najmä s ostravským divadelným dianím, spolupracoval však aj so slovenskými a poľskými divadlami. Všestranný výtvarník sa podieľa na inscenáciách bábkarov, tanečníkov aj dramatoterapeutov.

Výstava V4 – skica, objekt, bábka, divadlo prostredníctvom diel výtvarníčky a výtvarníkov exponuje vzájomné divadelné prieniky medzi krajinami. Na výstave sú sprístupnené marionety i javajky, kostýmové fragmenty zo staršej tvorby aj skice z prípravy inscenácií, ktoré sú práve v repertoári divadiel.  Expozícia scénických návrhov, makiet, bábok i fragmentov divadelnej scénografie je ukážkou inšpiračného prúdenia medzi slovenským, českým, poľským a maďarským divadlom.

Veríme, že výstava V4 – skica, objekt, bábka divadlo bude ďalšou inšpiratívnou expozíciou.

Za autorov výstavy Lenka Dzadíková

 


Fotky z vernisáže

 

 

 
 • image
 • image
 • image