SLOVAK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

IMPULZ PRE DETI A ICH RODIČOV

VÝBER
Väčšina bábkarských festivalov je venovaná deťom všetkých vekových kategórií. V našom okolí sa koná viac ako 50 bábkarských festivalov (neoficiálny údaj zahŕňa Česko, Poľsko, Maďarsko). Rovnako väčšina bábkových divadiel, súkromných, či nezávislých skupín hráva pre deti. Nebolo preto žiadnym prekvapením, že do konkurzu festivalu sa prihlásilo viac ako 40 divadiel a divadelných skupín z rôznych krajín: Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka, Slovinska, Španielska, Kanady, Talianska, Izraelu, Rakúska, Portugalska a Francúzska. Dramaturgická rada pracovala v zložení Marián Pecko (umelecký šéf, režisér), Iveta Škripková (riaditeľka, dramaturgička) a Kristína Chlepková (dramaturgička). Výber predstavení je zostavený z prihlásených predstavení, z inšpiratívnych inscenácií z festivalov, kde sme sa osobne zúčastnili (napr. Varšavské divadelné stretnutia, 2011 (PL), Bábková Žilina 2011 (SK), Mateřinka, 2011 (CZ), bábkarský festival v Starej Zagore, 2011 (BG), Opolský festival poľských bábkových divadiel, 2011 (PL), Medzinárodný festival v Bielsku 2012, (PL), Skupova Plzeň, 2012 (CZ)), a tiež na základe odporúčaní profesionálok a profesionálov v danej oblasti.

Najpozoruhodnejším faktom pri analýze ponúknutých predstavení bolo, že napriek rozdielnej národnosti, boli inscenácie veľmi podobné a nebyť jazyka, ani nevieme, či pozeráme rozprávku z Izraela alebo z Maďarska.

O PROGRAME
Teatráliami sledujeme kontakt s bábkarskou tradíciou, s pouličným divadlom, a bábkovo-divadelnými atrakciami. Tieto zvláštnosti sú možné len v tomto žánri (ako napr. flašinety, chodúle, erotický kabinet Chambre sépareé, atď.). Okrem klasických bábok, a rozprávok, prinášame aj novinku, - interaktívne hry, ktoré po novom hľadajú cestu komunikácie s divákom vďaka simulácii hier priamo na mieste (Líšeň, Figurkov).

Našu pozornosť opäť zameriavame na tvorbu pre bábätká! Sme silnejší o prvý slovenský projekt Batolárium v BDNR Banská Bystrica. Prinášame tri predstavenia pre batoľatá z Poľska, Maďarska, a Francúzska. Patria k tomu najlepšiemu v uvedenej disciplíne za posledné dva roky v krajinách pôvodu.

K súčasným, možno však skonštatovať, rokmi overeným trendom v tvorbe pre deti od 3 rokov do 10 rokov, patria: 1. adaptácie rozprávok klasických autorov/riek rôznej národnosti (napr. H. Ch. Andersen, Ch. Perrault, bratia Grimmovci, P. Dobšinský a pod. ), 2. adaptácie diel klasických autorov/riek detskej literatúry, 3. pôvodné autorské rozprávky, 4. pôvodná tvorba na iné ako rozprávkové témy.
V programe ponúkame výber produkcií, ktoré originálne, mimo rutiny, obohacujú tieto trendy.

Odborníci/čky i rodičia vedia, že pre deti od 10 rokov vyššie je ťažké nájsť vhodný impulz v programe (nielen) bábkového divadla v strednej Európe (uvedená situácia je typická pre tento región). Deti v tomto veku už s rodičmi do divadla nechodia a predstavenia pre školy bývajú zriedkavejšie. Akoby táto veková kategória nemala svoj priestor a tvorba bábkových divadiel neposkytla témy vhodné práve pre ňu. Z týchto dôvodov vznikla FK - ZÓNA.

NOVINKY
Posledný deň festivalu je venovaný tínedžerom a tínedžerkám, konkrétne medzinárodnému projektu špecializovanému práve na túto vekovú kategóriu Platforma 11+, ktorý vstúpil do finálnej fázy a zavŕšil svoje úsilie divadelným predstavením FACE ME. Do pozornosti dávame konferenciu Tabu v tvorbe pre deti s medzinárodnou účasťou (viď. info Sprievodné akcie).

DETSKÁ POROTA
Počas Prvého impulzu pracuje Detská porota, ktorá určí svojho favorita/ku. Členmi a členkami poroty sú deti/tínedžerky, tínedžeri ktorí navštevujú tvorivé písanie a Dramatický klub divadla v rámci medzinárodného projektu Platforma 11+. (viď. info Detská porota).

 
 • image
 • image
 • image