SLOVAK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Detská porota

CENA DETSKEJ POROTY
O Cenu detskej poroty súťažia predstavenia v Prvom impulze. Cenu udeľuje 5-členná porota zložená z tínedžeriek, tínedžerov, ktorí navštevujú Tvorivé písanie a Dramatický klub v rámci medzinárodného projektu Platforma 11+. Členkami, členmi poroty sú: Lucia Jaďuďová (predsedníčka, 12 rokov, tvorivé písanie), Katarína Kováčová (14 rokov, tvorivé písanie), Michal Pospíšil (15 rokov, tvorivé písanie), Lívia Semanová (12 rokov, Dramatický klub), Andrea Zlochová (13 rokov, Dramatický klub).
Cena detskej poroty bude vyhlásená na slávnostnom záverečnom ceremoniáli 1. októbra o 20.00 hod. v divadelnom šapite. Cenu vyhlasuje, organizačne i prevádzkovo zabezpečuje Bábkové divadlo na Rázcestí.

 

 
 • image
 • image
 • image