SLOVAK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

O FESTIVALE

Bábkarská Bystrica sa koná každé dva roky. Toto bienále patrí k dlhoročným a profilovým festivalom slovenského divadelníctva a bábkového umenia. Prezentuje výsledky súčasných trendov domácej a zahraničnej bábkarskej tvorby pre deti a pre dospelých. Na slovenskej scéne existuje od r. 1977 
 v 80. rokoch bol organizovaný ako prehliadka slovenských bábkových divadiel, v r. 1994 – 2008 prebiehal ako medzinárodný festival slovenského bábkového divadla v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe, v r. 2010 zmenil koncepciu a názov na Bábkarská Bystrica, Dvojitý impulz, medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre dospelých a pre deti. Program Prvého impulzu je venovaný deťom (od najmenších po tínedžerov, tínedžerky) a ich rodičom. Program Druhého impulzu je sústredený na dospelých.

18. ročník festivalu pokračuje v nastúpenej ceste. Ponúka Divadelné, Bábkové, Výtvarné, Filmové, Kultúrne, Sociálne, Vekové, Teatrologické, Regionálne i Medzinárodné impulzy pre tvorivý pulz.

TEATRÁLIE, KONTAKT S BÁBKARSKOU TRADÍCIOU
Festival uvedú Teatrálie na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa, v centre mesta (v prípade zlého počasia produkcie odohráme v Europa Shopping Center, Banská Bystrica). Teatrálie sú ponukou atrakcií a pouličného divadla z rôznych krajín, ktorou vzdávame úctu našim bábkarským predkom a kočovným skupinám. Pripravujeme ich pre radosť a potešenie všetkých fanúšikov bábkového umenia a zábavy pod šírym nebom. Sú darom divadla našim verným diváčkam, divákom. Tento ringišpíl roztočí 11 divadelných kompánií z Česka, zo Slovenska a z Poľska.

PRVÝ IMPULZ, PRE DETI, CIELE:
~ prináša domáce i zahraničné novinky v divadelnej tvorbe pre batoľatá,
~ ponúka tematicky a inscenačne rôznorodé inscenácie pre deti všetkých vekových kategórií,
~ prvýkrát otvára tabu témy v tvorbe pre deti na konferencii s medzinárodnou účasťou,
~ upozorňuje na výsledky medzinárodného projektu tvorivého písania a tvorby pre tínedžerky, tínedžerov, Platforma 11+.

Počas Prvého impulzu bude pracovať Detská porota, ktorá určí svojho favorita, favoritku.

DRUHÝ IMPULZ, PRE DOSPELÝCH, CIELE:
~ popularizuje bábkové divadlo pre dospelých,
~ snaží sa zrovnoprávniť bábkové divadlo s ostatnou divadelnou tvorbou pre dospelých,
~ upozorňuje na kvalitné bábkové inscenácie pre dospelých,
~ objavuje domácich i zahraničných bábkarskych umelcov, umelkyne pre širšie publikum, čomu sa venuje aj odborná konferencia na úvod Druhého impulzu,
~ program Druhého impulzu je súťažný.

CENY
Druhý impulz podporuje tvorcov pre dospelých udelením dvoch cien:
Cena Henryka Jurkowského za tvorivý počin v bábkovom divadle pre dospelých,
Cena predsedu Banskobystrického kraja za humánne posolstvo.

FILMY A BÁBKY
Počas festivalu sa prvýkrát bude konať premietanie bábkových filmov domácich a zahraničných tvorcov, tvorkýň.

VÝSTAVA
Súčasťou festivalového diania je medzinárodná výstava umelkyne, umelcov z krajín V4 pod názvom Skica, objekt, bábka, divadlo. Na výstave sa predstavia: Eva Farkašová (SK), Tomáš Volkmer (CZ), Rafał Budnik (PL) a Szilárd Boráros (HU). Výstava sa koná v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave a Stredoslovenskou galériou.

PRVENSTVÁ
Prvýkrát sa predstavia súbory z Bulharska (pre deti) a z Grécka (pre dospelých). Z českých súborov sa prvýkrát uvedú z českých Bratři v tricku, Long Vehicle Circus, Décalages; z maďarských Yvette Bozsik company; zo slovenských Divadlo TUŠ.
Prvýkrát bude otvorená FK
– ZÓNA pre tínedžerky, tínedžerov.
Prvýkrát bude Festivalová Kronika v divadelnom šapito a koncerty mladých bystrických kapiel.
Prvýkrát bude svoj medzinárodný projekt FACE ME uvádzať projekt Platforma 11+.

TEATROLOGICKÉ IMPULZY
Počas festivalu sa budú konať dve odborné konferencie s medzinárodnou účasťou v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave: Tabu v tvorbe pre deti a Režisérske osobnosti v bábkovom divadle pre dospelých.

ČÍSLA
Na festivale vystúpi 23 divadiel a divadelných skupín z 10 krajín, ktoré odohrajú 32 produkcií počas 6 dní festivalu.

KULTÚRNA VÝMENA
Dlhodobým a koncepčným zámerom festivalu je vystúpiť z hraníc domáceho a národného kolobehu, podporovať medzinárodné kontakty slovenských umelcov, umelkýň a divadiel, vyvolať záujem o slovenské i zahraničné bábkové umenie, dať priestor na spoluprácu domácich i zahraničných kolegýň, kolegov. Vytvoriť v Banskej Bystrici priestor pre sviatok bábkového divadla.

Tešíme sa na vás. Ďakujeme, že prídete. Veríme, že sa budete cítiť fajn.

V mene celého tímu organizátorov, organizátoriek
Iveta Škripková, riaditeľka festivalu

 

 
 • image
 • image
 • image