SLOVAK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Druhý impulz pre dospelých (2. 10. – 3. 10. 2012)
UTOROK 2. október 2012


17.00 hod., Teátrium, BDNR

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ, Banská Bystrica (SK)
Božena Slančíková-Timrava, Elena Maróthy-Šoltésová
Variácie lásky
65 min.
Vstupné: 4 EUR

Dramaturgická spolupráca: Marián Pecko, scénografia: Pavol Andraško a. h., kostýmy, bábky: Eva Farkašová a. h., hudba: Juraj Haško a. h., výber, scenár a réžia: Iva Š.
Hrajú: Marianna Mackurová, Mária Danadová a. h., Nina Müller a. h.

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ (SK)
Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj. BDNR vzniklo v roku 1960 a viac ako päťdesiat rokov úspešne pôsobí v oblasti divadelnej tvorby pre deti, mladých ľudí a dospelých na Slovensku. Mnohé inscenácie pre dospelých získali medzinárodné ocenenia a patria medzi dôležité medzníky v slovenskom divadelnom živote. BDNR vytvára inscenácie a divadelné projekty pre všetky vekové kategórie: pre najmenších už od batoľacieho veku, pre deti základných škôl a rodičov, pre mladých ľudí a dospelých. Jeho cieľom je zmeniť návštevu divadla na spoločenskú udalosť, priblížiť svojim divákom, diváčkam rôzne divadelné formy a inšpirovať.
Divadlo na Rázcestí je hlavným organizátorom festivalu Bábkarská Bystrica, Dvojitý impulz (bienále).V roku 2008 vzniklo štúdio TWIGA (Theater Women Improvisation Gender Action) pod vedením Ivety Škripkovej, ktoré nadväzuje na rodové predstavenia v rámci projektu www.ruzovyamodrysvet.sk(2005 – 2008). Ide o prvé slovenské divadelné štúdio, ktoré sa venuje témam rodového scitlivovania verejnosti a súčasne hľadaniu rodovo citlivého jazyka v divadle. Jedná sa o vedomé a rodovo citlivé oživovanie osudov žien, ženských hrdiniek, autoriek, inscenovanie rodových tém,  ktoré v súčasnosti reprezentuje jednu z výrazných autorských línii tvorby Divadla na Rázcestí. Na práci štúdia sa zúčastňujú dobrovoľníčky, herečky, herec divadla a študentky herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Dramatizácia dvoch literárnych diel v jednej inscenácii: Božena Slančíková-Timrava Za koho ísť?, Elena Maróthy-Šoltésová Moje deti. Variácie lásky pokračujú v banskobystrickom hľadaní obrazov a osudov žien. Vďaka témam obidvoch diel inscenácia skúma rôzne roly žien, ktoré sú im ,,dané" bez ohľadu na storočie, v ktorom žijú: individualitu a stavy nevydatej ženy, (ne)žiť bez lásky?, do koho sa zamilovať? (Za koho ísť?), individualitu vydatej matky dvoch detí, jej pochybnosti ohľadom výchovy a noriem správania vo vzťahu matka-dieťa, ako aj strachy a radosti obyčajnej mamy (Moje deti). Inscenácia hosťovala na rôznych domácich a zahraničných festivaloch. Herečky M. Mackurová a M. Danadová získali prémiu Slovenského literárneho fondu za herecký výkon.

Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14
974 00 Banská Bystrica
Slovensko
Tel./fax: +421 48 412 56 23
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.bdnr.sk


19.00 hod., Slovenské misijné hnutie (Misijný dom)
DIVADLO ALFA, Plzeň (CZ)
Tim Davys, Marek Pivovar
Amberville alebo Drsné mesto hebkých plyšákov
60 min.
Vstupné: 6 EUR

Scéna: David Bazika a. h., hudba: piesne skupiny BUTY (výber), dramaturgia: Pavel Vašíček, réžia: Radovan Lipus a. h.
Hrajú: Petr Borovský, Marie Mrázková, Martin Bartůšek, Milan Hajn, Robert Kroupar, Vladimír Čada, Bob Holý, Milena Jelínková, Lenka Válková-Lupínková.

DIVADLO ALFA (CZ)
Profesionálne bábkové divadlo v Plzni bolo znovuzaložené v roku 1966 ako Divadlo detí (nadviazalo tak na tradíciu Loutkového divadla federálních osad a Plzenské loutkové divadlo prof. J. Skupy). V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch v ňom pôsobili renomovaní režiséri a poradcovia (J. Středa, J. Krofta, K. Brožek, K. Makonj, P.Vašíček a ďalší) ako aj scénografovia (P. Matásek, A. Tománek, I. Nesveda, I. Marečková a ďalší). V roku 1992 bolo premenované na Divadlo ALFA.
Súčasný umelecký tím (umelecký šéf a režisér T. Dvořák, dramaturg P. Vašíček, scénograf I. Nesveda) spoločne s externými spolupracovníkmi a 15-členným hereckým ansámblom preferujú v rámci svojej javiskovej práce komédie, v ktorých sú bábky brané ako dominantný a mimoriadne atraktívny fenomén. Inscenácie sú určené širokému okruhu divákov a diváčok od detí predškolského veku až po dospelých. Divadlo Alfa sa snaží ponúkať alternatívu k prevažujúcej masmediálnej kultúre umeleckou a literárnou kvalitou svojich predstavení, originálnymi scénografiami (využitie množstva bábkarských technológií v interakcii s hercami/čkami), dôrazom na hudbu (často živú) a najmä nenahraditeľným kontaktom so živým umením v kultúrnom prostredí. Repertoár divadla Alfa spracúva rozličné žánre a témy – od klasických a moderných rozprávok po klasické svetoznáme komédie a poéziu. V posledných rokoch so svojimi predstaveniami hosťovali v mnohých krajinách Európy, v USA a v Japonsku. Od 1967 je Divadlo Alfa hlavným organizátorom festivalu Skupova Plzeň, ktoré je bienále zamerané na tvorbu českých bábkových divadiel.

Amberville ja viacvrstvový detektívny triler s výrazným sociálnym, filozofickým a morálnym presahom. Napínavý príbeh sa odohráva v megapoli Mollisan Town. Amberville je pritom jednou z jej štyroch štvrtí. Celému mestu vládnu netradiční obyvatelia – plyšáci. Na pôvodnom románe aj na dramatizácii je najzaujímavejší kontrast medzi detskými hračkami a krutosťou, pretože neočakávame, že by roztomilé, hebké zvieratká boli schopné takej istej krutosti ako hrdinovia ´ľudských´ béčkových filmov. Autor T. Davis cezeň ponúka úvahy o dobre a zle, o náboženstve a cirkvi, o viere, moci a ceste k nej a v neposlednom rade o láske a o smrti, ktorá je všadeprítomná. Na 29. ročníku festivalu Skupova Plzeň získal cenu za réžiu inscenácie Amberville Radovan Lipus.
 
Divadlo Alfa
Rokycanská 7 
312 00 Plzeň 
Česko
Tel.: +420 378 038 451, fax: 378 038 477 
E-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.divadloalfa.cz


21.30 hod., divadelná sála, BDNR
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ, Banská Bystrica (SK)
Franz Kafka
Premena
100 min. s prestávkou
Vstupné: 5 EUR

Preklad: Milan Žitný, scéna: Pavol Andraško a. h., kostýmy: Eva Farkašová a. h., hudba: Róbert Mankovecký a. h., text piesne: Izabela Berešová, pohybová spolupráca: Zuzana Hájková a. h., dramaturgia: Iveta Škripková, Monika Kováčová, dramatizácia a réžia: Marián Pecko.
Hrajú: Veronika Fekiačová a.h., Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Tomáš Mischura a.h., Juraj Smutný, Mária Šamajová, Jozef Šamaj/Viktor Sabo a.h., Mária Danadová a.h./Mariana Kovačechová a.h., Michal Ďuriš a.h., Nina Müller a. h.

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ (SK)
Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj. BDNR vzniklo v roku 1960 a viac ako päťdesiat rokov úspešne pôsobí v oblasti divadelnej tvorby pre deti, mladých ľudí a dospelých na Slovensku. Mnohé inscenácie pre dospelých získali medzinárodné ocenenia a patria medzi dôležité medzníky v slovenskom divadelnom živote. BDNR vytvára inscenácie a divadelné projekty pre všetky vekové kategórie: pre najmenších už od batoľacieho veku, pre deti základných škôl a rodičov, pre mladých ľudí a dospelých. Jeho cieľom je vytvoriť z návštevy divadla spoločenskú udalosť, priblížiť svojim divákom, diváčkam rôzne divadelné formy a inšpirovať.
Divadlo na Rázcestí je hlavným organizátorom festivalu Bábkarská Bystrica, Dvojitý impulz (bienále). Bábkové divadlo na Rázcestí sa venuje tvorbe inscenácií pre dospelých od roku 2004. Uprednostňuje v rámci neho autorské divadlo a divadlo nadväzujúce na hodnoty európskej dramatiky. Opiera sa o využitie všetkých výrazových a vyjadrovacích prostriedkov divadla, kríženie a prestupovanie divadelných žánrov, metód a spôsobov, ktorými sa vyvíja divadelný jazyk.

Inscenácia Premena v dramatizácii a réžii kmeňového režiséra BDNR Mariána Pecka vznikla v roku 2010 v jedinečnom hereckom a režijnom spracovaní pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku Bábkového divadla na Rázcestí. Výrazná štylizácia prítomná vo všetkých zložkách podporuje ,,kafkovskú atmosféru" stiesnenia a najmä absurdity. Striedanie expresívnych a meditatívnych pasáží, dôsledná práca s temporytmom, filmové narábanie so zvukom a scénické riešenie vzbudzujúce dojem obkľúčenia javiska vytvára svojbytnú a silnú inscenáciu, ktorá témy brutality, lenivosti, závislosti a samoty neukazuje, ale stelesňuje. Inscenácia prezentovala tvorbu divadla na rôznych domácich i zahraničných festivaloch. Režisér predstavenia Marián Pecko získal za réžiu tejto inscenácie Cenu Slovenského literárneho fondu 2010 a hosťujúci herec Tomáš Mischura dostal Dosku za herecký výkon (kategória Objav roka 2011) na Divadelnej Nitre 2011.

Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14
974 00 Banská Bystrica
Slovensko
Tel./fax: +421 48/412 56 23
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
www.bdnr.sk

 
 • image
 • image
 • image